Fördröjd lansering

sänker Isuzus betyg

Isuzus nedflyttning i rankningen och ett försämrat index med 5,1 tycks helt och hållet hänga samman med fördröjningen av den nya pickupen D-Max.

Isuzuhandlarna har varit i stort behov av en ny modell, och när den äntligen var framtagen försköts introduktionen på grund av översvämningarna i Thailand.

– Jag förstår att det har varit jobbigt, även om återförsäljarna har varit väldigt förstående, säger Pontus Olsson, vd på Olle Olsson Bolagen.

Många sänkta betyg hänger sannolikt ihop med förseningen. Raset på säljutbildningsbetyget till exempel, och nedflyttningen till sista plats för serviceutbildningen.

– Faktum är att vi inte har haft några kurser, vi har ju inte haft något att utbilda på.

Betygen för Isuzu har stor spännvidd. Trots att ÅF har haft en ålderstigen modell har de satt det näst största förtroendet för märkets produktkvalitet. Och det är kraftigt höjda betyg för relationsskapande insatser från importören. Därtill tycks handlarna relativt nöjda med avtal och marginalsystem. Förklaringen kan vara att det saknas ett rörligt marginalsystem.

– Vi har en hög, fast marginal. Vi försöker bygga en trovärdig lönsamhet med ett rakt och enkelt system så att återförsäljarna från början ska veta hur stora marginalerna blir, säger Pontus Olsson.

Att synligheten ute på verkstäderna inte verkar ha varit så stor förklarar han med:

– Vi har ingen resande på fältet. Isuzuverkstäderna är duktiga på den modell som finns och klarar det galant själva med support från vår personal i Uppsala.

Och om det ökade missnöjet med it-systemen säger han så här:

– Jag förstår att många andra är bättre och dyrare. Vi har nog tyckt att våra system räckt för att tillgodogöra behoven och samtidigt hålla kostnaderna nere för handlarna.

När det gäller marknadsföringen, som Isuzu sedvanligt har överlåtit till ÅF (och därmed får låga betyg på), ska det bli ändring när den nya pickupen nu äntligen kommer. Pontus Olsson lovar att den ska basuneras ut kraftfullt. Någon samannonsering kommer det dock inte att bli.

– Men återförsäljarna ska få ett brett material som de själva kan använda lokalt, säger Pontus Olsson och tillägger att märket, trots leveransförseningen, har utökat sitt ÅF-nät med sju nya handlare senaste halvåret.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att förtroendet verkar grundmurat trots förseningen av den efterlängtade lanseringen. Framför allt är jag glad för att handlarna har väntat så tålmodigt.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag ser att det finns saker att göra på it- och servicemarknadssidan.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi kommer snart att ha vässat oss med den nya vassa produkten! Med den också vår marknadsföring och i höst drar vi igång en ny servicemarknadsutbildning. Dessutom har vi förstärkt supporten med en person på service- och en på säljsidan.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

 

Bra relation men

omodern modell

Märkesförening saknas, men återförsäljaren Ingemar Micaelsson på Umeå Van service är representativ för Isuzu-handlarnas betyg; relationen är god, men modellen gammal.

Det är fördröjningen av den nya modellen som drar ner Isuzus betyg i år.

– Vi har väl alla gått och väntat på den nya bilen. Den nuvarande modellen har varit bra, men den är en gammal produkt, en bruksbil, och därmed har det blivit back i försäljningen. Marknaden behöver en ny modell i tiden, och den som kommer ser ut att vara ledande i sitt segment, säger Ingemar Micaelsson.

Relationerna tycker, han som merparten av kollegerna, fungerar jättebra.

– Importören har en liten organisation men gör precis allt vad de kan med känsla och engagemang på säljsidan. Helt klart en av de bästa av de huvudmän vi jobbar med, säger Micaelsson.

Hans verkstad kan dock önska sig förbättringar, framför allt inom den tekniska supporten.

– Våra tekniker har kunnat få vänta ganska länge på svar. Men reservdelssidan fungerar bra. Det är bra grejer och sällan några problem.

Den försumbara marknadsföringen från importören vållar inget missnöje på Umeå Van service, de ”gillar att engagera sig själva och styra upp marknadsföringen med en touche av det egna varumärket”.

Däremot förstår Ingemar Micaelsson de sänkta betygen för it-systemen.

– Där har det väl inte satsats så mycket. Datakommunikationen och -hanteringen skulle behöva uppdateras för att bli kompatibel med den nya modellen, säger Ingemar Micaelsson.