Hyundai genom stålbad i år

HolmMånga förändringar på kort tid kan mycket väl förklara Hyundais ras från femte till elfte plats i år. Men betygen är fortfarande höga för GA:s organisationer för försäljning och servicemarknad.

Klart att Hyundaihandlarna har haft anledning att irritera sig. Först leveransproblem av Santa Fe; orderingången översteg vida tillverkningstakten.  En del it-problem i verkstadsprogrammen med svårighet att beställa reservdelar under ett par veckor, en del ändringar i ÅF-nätet, ny kampanjstrategi, nytt finansbolag – och därtill färre miljöbilar i samband med lagändringen.

– Det är ju onekligen mycket som har förändrats på kort tid, medger vd:n Thomas Holm som ju själv är relativt ny.

Han förstår att bonussystemet får lägre betygspoäng.

– Det är nytt. Tiderna har förändrats men det handlar ändå om samma pengar.

Vad han däremot har svårt att förstå är de lägre betygen för reklam, ”möjligen att mycket styrts över till digitala medier, något som vi trodde skulle vara bättre”. Nedgången på garantisidan också, ”hanteringen är snarare enklare och ersättningen bättre, men kanske har vi haft några svårlösta garantifall”.

– Den minskade tillfredsställelsen för lönsamheten på reservdelar, har jag svårt att förstå, där vi faktiskt gjort förändringar till det bättre, säger Thomas Holm.

Han är ledsen över att relationerna och kommunikationen upplevs sämre liksom samarbetet med märkesföreningen.

Men grundförtroendet är inte rubbat, leveranserna har blivit betydligt pålitligare i stort och betygen för utbildningsinsatserna går upp.

– Vi har haft utmaningar i år, men börjar få upp volymerna och vi har en servicegrad på cirka 95 procent på reservdelar, vilket måste anses vara bra, slutar Thomas Holm.

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Att vi fortfarande ligger i topp som organisation. Jag är glad över att det finns ett högt förtroendekapital och att återförsäljarna vill fortsätta att jobba med oss, det betyder mest.

Vad är du mest missnöjd med?

– Missnöjd kan jag inte vara, betygen avspeglar ju återförsäljarnas känsla och sanning.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Vi tar förstås till oss av kritiken och kommer att anstränga oss hårt för att vända det negativa till positivt.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

 

 

 

”Framgången

har baksidor”

Nilsson

Märkesföreningen ser tillväxtfasen som det avgörande skälet till det minskade förtroendet för Hyundai. Att det kostar på att växa från liten till stor.

ÅFF-ordföranden Anders Nilsson tycker att det svårt att kommentera innan han tagit del av hela resultatet, men vill inte påstå att relationerna med GA har försämrats.

Men däremot har märket blivit större, i ett uppbyggnadsskede är allting lättare. Plötsligt befinner vi oss i en situation där regelverket måste iakttas noggrannare. En baksida av framgången är att flexibilitet minskar och beteendet blir mer linjärt, säger han.

– Det är samma sak med finansieringsprodukten, tidigare hade vi eget litet finansbolag med få människor som vi fick tag på när helst vi ville, det kändes ju mycket mer tillgängligt än det nya större. Men som produkt betraktat är det nya bättre.

– Kundnöjdhetsmätningarna har inte varit bra, men de är på gång att ändras. Däremot förstår jag inte att handlarna är mindre nöjda med bilarna. Modellprogrammet är, enligt min uppfattning, bättre än någonsin tidigare, både sett till utseende, kvalitet och prestanda.