Handlarna missnöjda

med ändrade standards

Honda går tillbaka med 8,5 procent och åker rutschbana i placeringslistan från 9:e till 20:e plats. Brister i organisationen där tjänster stått obemannade förklarar en del av nedgången.

Sedan förra året har Honda ändrat i sin organisation. Jakob Lundin (till vänster på bilden), försäljningschef, och Stefan Malmgren (till höger), eftermarknadschef, rapporterar direkt till Tom Gardner som är Nordenchef.

– I fjol fick vi generellt dåliga betyg på eftermarknadsfrågor. I år har vi presterat bättre på utbildningsområdet på servicesidan och även kommit tillbaka på garantiområdet efter förra årets lansering av ett revisionsprogram, säger Stefan Malmgren.

Jakob Lundin tror att den huvudsakliga förklaringen till det skrala betyget ligger i förändringar inom affärsutveckling där bland annat standards har ändrats för bilförsäljning. Här är betyget kraftigt försämrat.

– De nya villkoren har skapat en viss osäkerhet hos återförsäljarna vilket återspeglas i enkäten. Vi upplever att vi har en god dialog efter det att enkäten gjordes och att vi har kommit en bra bit på vägen mot förståelse för förändringarna.

Dessa förändringar slår igenom på flera frågor med lägre betyg som ett resultat.

– Vår ambition är att handlarna inom kort ska se ökad lönsamhet med det nya systemet som innehåller en prestationsbaserad del, säger Jakob Lundin.

På flera områden som reservdelar och företagsförsäljning är betygen låga. Överlag är betygen på försäljning sämre än på frågor som rör eftermarknaden.

– Vi tar detta på fullaste allvar och vill tillsammans med handlarna hitta en väg för att förbättra oss. Det senaste året har vi varit en man kort på ett par positioner och det har säkert påverkat negativt, säger Stefan Malmgren.

På finansområdets frågor om lönsamhet, villkor och konkurrensförmåga är Honda genom sitt finansbolag Honda finans bäst av alla märken. Här är handlarna mycket nöjda överlag.

 

Vad är ni mest nöjda med i årets enkät?

– På garantiområdet har vi kommit tillbaka och där ser det bra ut. Även på servicemarknaden har vi blivit bättre genom åtgärder vi har vidtagit. Produktkvalitet får också högt betyg.

Vad är ni mest missnöjda med?

– Vi backar på frågor om lönsamhet och bonus trots att vår ambition är att den ska öka för handlarna. Här måste vi bli bättre på att förklara.

Vad vill ni vässa till nästa år?

– Vi måste bli ännu mer närvarande på fältet, både vad gäller försäljning och service, och det tror vi att vår nya organisation kommer att visa att vi blir.

Text och foto Niklas Aronsson

 

 

Positivt trots

ett lägre betyg

Det blåser medvind för Honda, men det syns inte riktigt så mycket i enkäten som Per Ihse på återförsäljarföreningen tycker att det borde.

– Det kommer många positiva saker från Honda. Nu senast var Nordenchefen Tom Gardner för första gången med på vårt årsmöte och han gjorde ett mycket bra intryck. Vi har många nya bilmodeller, bra kvalitet på produkterna och ett oerhört fint samarbetsklimat med generalagenten, säger han.

Visst kan han se orsaker och förklaringar till att betygen i enkäten har gått ned en del.

– Men det som har hänt har hänt. Vi vill se framåt nu. Samtidigt vet vi att Honda har en europastyrning som inte alltid passar en liten marknad som den svenska, säger han.

Nu hoppas Per Ihse på en bra prissättning av de kommande modellerna och en marknadsföring som går hand i hand med produkterna.

– Vi har aldrig haft en så stor budget för nationell marknadsföring som nu, så förutsättningarna finns, säger han.

När det gäller standards, där handlarnas betyg är kraftigt lägre än i fjol, säger Per Ihse att ingenting är klart beträffande dessa.

– Vi får se var det landar, det går inte att spekulera i nu, säger han.