Ny ökning ger

topp-tio-placering

LindowHonda ökar för andra året i rad, vilket ger en topp-tio-placering. Bra försäljning och ett målmedvetet arbete med GA-enkäten ligger bakom.

På det japanska märket har Sverigechefen Jonas Lindow haft GA-enkäten uppe på i princip vartenda möte med återförsäljarna under året. Konkreta förbättringsområden mejslades fram redan för två år sedan, och kanske är det resultatet av det arbetet som kan skönjas i betygen.

– Jag tycker att årets resultat är hyfsat okej, säger Jonas Lindow.

En orsak till att uppgången inte blir större är en rätt rejäl nedgång på garantiområdet.

– Vi har under året haft revisioner på det området för att följa upp att återförsäljarna följer de processer vi har. Det har säkert spelat in för hur återförsäljarna har bedömt den frågan.

På finansområdet är det klart upp och handlarna är nöjda med samarbetet med norska DNB. Även på frågor om marknadsföring blir det något bättre betyg. Ett område där betygen varit låga under många år.

– Det är nog många års arbete som äntligen bär frukt. Vi har bland annat skapat ett marknadsråd där dessa frågor diskuteras, säger han.

Sämre går det på utbildningsområdet när det gäller servicemarknad.

– Vi har haft omfattande tester av alla servicetekniker för att utvärdera vilka utbildningsbehov som finns, vilket kan ha påverkat negativt, då det har tagit tid i anspråk.

På flera områden är det tydligt att frågor som rör försäljning får bättre betyg än sådana som berör eftermarknad. Det gäller till exempel hur återförsäljarna värderar regionchefernas arbete, där betyget sjunker på flera håll.

Kraftigt upp är betygen som handlar om standards, särskilt på bilförsäljningsområdet.

– Jag tror handlarna upplever att vi är ganska snälla, säger Jonas Lindow.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Även om våra resultat på marknadsföringsområdet inte är där vi ska vara, så rör det sig ändå äntligen åt rätt håll. Även att samarbetet med finansbolaget ger bra resultat.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag hade hoppats på att vi skulle utvecklats mer på regionschefsområdet, som varit ett av de områden som vi har försökt att prioritera, men samtidigt har vi varit en person kort där. Jag är däremot inte överraskad att vi backar på garantiområdet.

 Vad vill du vässa till nästa år?

– Eftersom jag inte är nöjd med resultaten som berör våra regionchefer vill jag vässa det området – fylla vakansen och jobba ännu närmare återförsäljarna och förvissa dessa om att vi erbjuder ett nära bollplank i regioncheferna.

Text och foto Niklas Aronsson

 

 

 

Bättre reklam i

tv höjer betygen

Per-Ihse-2012-6885I stort håller Per Ihse, ordförande i Hondas återförsäljarförening, med om Jonas Lindows analys.

– Vi har verkligen diskuterat marknadsföring och pr flitigt de senaste åren. Samtidigt gör utvecklingen att det blir mer och mer centraliserat, och därmed krymper handlingsutrymmet för generalagenten, säger han.

Under hösten ska Honda förnya sina minimikrav vad gäller standards – ett område där Honda fick höjda betyg i årets enkät.

– Även om Honda deklarerat att besluten gäller på Europanivå och ligger fast, arbetar föreningen med att hitta möjligheter till diskussioner inom områden som är av stor betydelse för handlarna.

Per Ihse är precis som Jonas Lindow belåten med att reklamområdet rycker fram en smula.

– Det är det envetna arbete som vi gör i märkesföreningen som har gett resultat. Det verkar som om Honda har lyssnat på oss på Europanivå, det har säkert kommit liknande kritik från andra länder. Den senaste tv-reklamen var klart bättre än de tidigare, säger han.

När det gäller revisionerna på garantiområdet så upplever Per Ihse det som att Honda har kommit ikapp övriga märken.

– Det tar lite tid att vänja sig vid de nya rutinerna och jag skulle tro att det framför allt är de exklusiva Hondahandlarna som upplever att förändringen kan vara lite jobbig.