Honda-hopp om framtiden

Fjolårets jordbävning har satt käppar i hjulet för Honda och försäljningsmässigt backar märket för tredje året i följd. Faller gör även årets index, men med modesta 1,4 procent.

Jonas Lindow, Sverigechef på Honda Nordic, är inte alltför överraskad över att index inte landar på en högre siffra, med tanke på hur försäljningen har utvecklats de senaste åren.

– Det här stämmer rätt väl in på mina förväntningar. Även om försäljning och enkät inte alltid korrelerar, blir det per automatik större risk för missnöje och oro när försäljningen backar. Då är det lätt att en fyra blir en trea, säger han.

Under hösten har GA tillsammans med ÅF använt resultatet i förra årets enkät för att försöka utveckla de områden som fick negativ kritik.

– Vi kan med gott samvete säga att vi i alla fall har försökt, säger Jonas Lindow.

Utbildningsområdet är det enda område där betygen går upp några snäpp. Överlag får lönsamhetsfrågorna sämre betyg än i fjol, liksom reservdelsområdet och garantiadministrationen – även om betygen på garantiområdet fortfarande är höga. På serviceområdet är snittbetygen högre och försämringen marginell.

– Det är rätt uppenbart att återförsäljarna uppfattar att de inte tjänar tillräckligt mycket pengar.

Under våren har den nya modellen av Honda Civic lanserats, men reklamkampanjen har inte fallit ÅF på läppen. Jonas Lindow har stor förståelse.

– Annonseringen är för svag helt enkelt. Den fungerar möjligen i Storbritannien där Honda är ett mycket större varumärke, men här blir den för anonym, säger han.

Förhoppningen står nu till nya modeller som lanseras de närmaste åren. De ska vara bättre anpassade till efterfrågan på marknaden, och ska därför kunna lyfta försäljningen.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

För ett år sedan hade vi många återförsäljare som ville ta upp fler märken. Det är betydligt färre nu, och det visar att det finns en tilltro och ett hopp om framtiden hos ÅF.

Vad är du mest missnöjd med?

Betygen sjunker i vissa fall på områden där vi inte har förändrat något. Det är tråkigt, även om det är förståeligt mot bakgrund av de dåliga försäljningssiffrorna. Jag tycker också att det är lite konstigt att betygen blir så låga på datarelaterade frågor. Och även om jag förstår att man är rädd att behöva göra investeringar, så gör vi ju detta för att underlätta deras vardag.

Vad vill du vässa till nästa år?

Det blir fortsatta satsningar på regioncheferna som ett led i arbetet med att komma närmare återförsäljarna. Vi vill vara mer synliga och ha mer kontakt med handlarna.

 

 

Text Niklas Aronsson / Foto Berne Lundkvist

 

Dålig försäljning

ger svaga betyg

Per Ihse, ordförande i Hondas återförsäljarförening, håller med om att det är den dåliga försäljningen som sannolikt ligger bakom det njugga mottagandet i enkäten.

Per Ihse tycker att det är bra att Honda tagit till sig enkätresultaten och för diskussioner med märkesföreningen. Trots det sjunker betyget från handlarna på just frågan om förtroendet för föreningen.

– Jag tror det kan handla om att en del vill att det ska hända ännu mer än vad det gör. Men vi har inga direkta maktmedel att sätta emot om Honda har bestämt sig i en fråga, säger Per Ihse.

Det är tydligt i enkäten att många handlare tycker att regionchefernas närvaro på fältet lämnar en del övrigt att önska.

– Det är svårt att hitta en form för regionchefernas arbete som alla handlare är nöjda med. Återförsäljarna har alla olika behov och det går inte att använda samma mall på alla. Här finns något att fortsätta att arbeta på, säger han och tillägger:

– Hade vi sålt bra hade vi haft en helt annan situation. Vi har inget emot att till exempel förbättra på dataområdet, men tycker att det är fel läge att höja ribban nu. Det rimmar dåligt med den låga försäljningen.