GA-ENKÄTEN 2012

GA-enkäten har genomförts för sextonde året och det är premiär för en webb-presentation av resultatet. Här kan du klicka dig fram och se vilka betyg som motorbranschens återförsäljare har satt på sina generalagenter inom olika områden, och jämföra staplarna med fjolårsresultatet. Under ”Intervjuer” kommenterar generalagenterna och återförsäljarrepresentanterna märkesvis styrkor och svagheter.

Som tidigare ser du alla frågor och alla betyg som återförsäljarna har satt på sina generalagenter under ”Enkätsvar” och kan läsa de enskilda kommentarerna under ”Intervjuer”.