Ford går kräftgång

För femte året i rad backar Ford och landar på 99,7 i index, en tillbakagång med drygt fem procent.

Anna Müller, vd på Ford Sverige, säger att hon hade låga förhoppningar för året.

– Men att vi backar så mycket är ändå en negativ överraskning, det är alltid svårt att veta hur det har gått.

På vissa områden är tillbakagången mer svår att förstå, som när det gäller frågan om GA:s satsningar på reklam för servicemarknaden.

– Det har varit något som handlarna efterfrågat och där vi har satsat mer än någonsin tidigare under det senaste året, så det är lite förvånande att betyget går ner, säger Anna Müller.

På andra områden är svala betyg mer väntade.

– Vi har ett nytt garantihanteringssystem på väg och är medvetna om att det gamla är administrativt tungrott.

Även när det gäller leveranstider har betygen gått ner.

– Det är också en väntad nedgång. Vi har inte kunnat leverera i den takt vi har velat.

På utbildningsfrågorna ligger betygen däremot rakt över på en bra nivå, de har dessutom i många fall förbättrats.

Under våren har Ford Sverige saknat en försäljningschef, men sedan maj är tjänsten tillsatt. Men avsaknaden har sannolikt satt spår i enkäten i form av sämre betyg när det till exempel gäller bedömningen av GA:s affärsledarskapsförmåga och synlighet på fältet.

På reservdelsområdet har man förstärkt med mer personal och förbättrat tillgängligheten på Nordenlagret i Örebro, vilket höjt betyget på vissa frågor, men det finns mer att hämta.

– Vi har haft en del reservdelsbrister på grund av underleverantörer som haft problem.

Samarbetet med märkesföreningen får tummen upp av återförsäljarna, en marginell tillbakagång kan noteras, men fortfarande är betyget högt.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Man kan inte vara speciellt nöjd när man tappar över fem procent, men det finns ett antal områden där återförsäljarna är nöjda med det arbete vi gör lokalt.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi har gått tillbaka så mycket, framför allt på servicesidan, mot förra året.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi arbetar just nu med rekryteringar på servicemarknaden och jobbar vidare med att hitta lösningar på de områden där vi har låga betyg.

 

Text Niklas Aronsson / Foto Anna Rehnberg och Fredrik Stehn

 

ÅFF förstår kritiken 

Inte heller återförsäljar-föreningen är överraskad att Ford går tillbaka.

– Men sedan finns det ju både plus och minus i enkäten, säger ordföranden Kurt Palmgren.

På minussidan finns garantiområdet.

– Där förstår jag kritiken precis och det är inte bara en fråga om garantiadministrationen utan även om ersättningsnivåer.

Just nu pågår rekrytering av en servicemarknadschef på Ford och nyligen tillsattes tjänsten som försäljningschef, en post som varit vakant under våren.

– Det har varit alldeles för mycket chefsbyten på strategiska poster och det har givetvis satt sina spår.

– Lönsamheten är något bättre nu, men den är inte tillräckligt tillfredsställande och det är allvarligt med tanke på att det nu är högkonjunktur, säger Kurt Palmgren vidare.

Samarbetet mellan generalagent och märkesförening sker på ett sakligt och professionellt sätt. Även om Kurt Palmgren menar att det kan vara svårt att nå fram i en så centralstyrd organisation som Ford.