Stigande trend

för Ford bröts abrupt

Det blev inte ett tredje år med stigande index för Ford. Den fina trenden bryts på ett ganska brutalt sätt när index backar 6,7 procent vilket också innebär att Ford bara har två märken bakom sig.

Ford faller tillbaka på de flesta områden i enkäten. Undantagen är biltillgång, leveransprecision och delar av utbildningsområdet där betygen är upp några snäpp. Men på garantiområdet och på viktiga frågor som affärsledarskapsförmåga och försäljning generellt är betygen sämre än i fjol.

– Det här är hur ÅF ser på oss. Det måste vi respektera. Vi tycker att vi har gjort stora framsteg, men dessa återspeglas tyvärr inte i enkäten, säger Bogdan Glod, som är chef för Ford Sverige sedan början av 2014.

Bogdan Glod ser enkäten som ett viktigt instrument för att komma vidare.

– Det är bra frågor, och det ger oss redskap att arbeta bättre tillsammans. För oss är lönsamhetsfrågorna de mest prioriterade, säger han.

Även om betyget för bonussystem för bilar är mer eller mindre oförändrat, så är det på andra frågor kopplade till lönsamhet sämre reslutat i år. Det gäller till exempel frågan om GA har ett tydligt mål för ÅF:s lönsamhet och om det målet är tillräckligt för att ÅF ska kunna utveckla sin verksamhet. På den senare frågan är betygen under 2,5.

– Jag är så klart inte glad åt betygen men nu är vi där vi är. Vi har en rad nya produkter på plats. Vårt mål är att på sikt komma tillbaka försäljningsmässigt till samma position som för tio år sedan, men det kommer att ta några år, säger han.

Ford forsätter att gå dåligt på garantiområdet, inte bara i enkäten, utan också jämfört med andra marknader i Europa där ÅF är mer nöjda. Nu gör Ford en riktad satsning på Sverige och tre större marknader för att komma tillrätta med problemen. Det sker bland annat genom en grupp med ÅF-representanter som tillsammans med GA ska hitta orsakerna till de dåliga betygen.

– Vi måste ge det mer tid. Vi tror vi gör rätt saker, säger Bogdan Glod.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Egentligen ingenting. Men trots allt är jag nöjd med att vi inte sjunker mer under en tid när vi har saknat produkter som vi har på plats nu.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi inte kan svara upp mot förra årets prestation då vi gick lite uppåt. Betygen på försäljnings- och garantiområdet svider mest.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Jag hoppas förstås att de insatser vi gör nu inom garantiområdet får effekt. Vidare att vi får fart på försäljningen med nya produkter, vilket jag tror kommer att påverka betygen i positiv riktning.

Text Niklas Aronsson

 

 

Nedgång

speglar förändringar

Mikael LidmanFords tillbakagång var inte direkt överraskande för Mikael Lidman, vd för Svenska Fordhandlareföreningen.

– Jag trodde nog inte att index skulle gå ner, men detta speglar en del förändringsprocesser som pågår. Det handlar mycket om hur Ford of Europe förändrar affärsförutsättningarna.

Ford of Europe har en delvis ny ledning, vilket resulterar i en hel del nya grepp och förändringar som ska implementeras i varje europeiskt land.

– Det är en tuff uppgift och inga lätta frågor, säger han.

Ett av de områden där betygen är lägst rör garantier.

– Handlarna önskar tydligare, enklare regler med större kundfokus kring hur garantier hanteras. Vi vill ha ett större mandat att fatta beslut om garantier.

Mikael Lidman lyfter det projekt som nu har startats, där Sverige och tre andra länder, ska testa nya former för garantiområdet. I bästa fall kan dessa införas från 2016.

– Jag ser och tror att det blir förändringar i linje med vad vi önskar, men än har inte detta fått någon effekt och därför är jag optimistisk inför framtiden.

Försäljningsmässigt har året varit blandat för handlarna.

– Det har gått fantastiskt för transportbilar som är tillbaka på en marknadsandel vi inte har sett på 20 år och en andraplats totalt efter VW transportbilar. Däremot har personbilförsäljningen inte varit lika bra och där har vi inte nått våra mål.