Ford klättrar och

närmar sig mittfältet

För andra året i rad förbättrar Ford sitt index – upp 1,7 procent. Därmed rundar Ford ytterligare två märken och närmar sig mittfältet. Ett kvitto på att uppgången i fjol inte var en tillfällighet.

Under året har Anna Müller slutat som chef och ersatts av polske Bogdan Glod som tillträdde i slutet av februari. Han kommer närmast från positionen som försäljningsdirektör för Ford i Polen. Bogdan Glod är imponerad över att så stor andel av landets återförsäljare svarar på MRF:s omfattande enkät.

– Det är särskilt värdefullt för vår del med en enkät där våra partners har svarat, och jag tar dessa svar på största allvar eftersom rösten anger den riktning som vi måste koncentrera oss på i framtiden, säger han.

Bogdan Glod är inte helt nöjd med enkätens utfall för Fords del.

– Vi vill vara i toppen, så här finns en hel del att förbättra förstås. Däremot känns det bra att vi trots en delvis ny organisation ändå förbättrar oss, säger han.

Det gäller till exempel hela lyhördhetsområdet där betygen går markant upp i flera fall. Även på reklamområdet är handlarna mer nöjda än i fjol. Det gäller också bedömningen av generalagentens försäljningsansträngningar, liksom merparten av garantiområdets frågor, även om Ford där fortfarande harvar i gärdsgårdsserien. Frågan där betyget faller tillbaka något är förmågan att hantera tvistemål, vilket väcker viss förvåning.

– Här har vi gett stor frihet till handlarna genom att tilldela dem en penningpåse att använda efter eget huvud. Samtidigt vet vi att inte alla handlare använder detta system, säger han.

Sammantaget är det något upp på de flesta frågor, med några få undantag. Ford har kämpat sig upp från botten och med ny ledning blir det intressant att se om betygen kan öka även ett tredje år, men i så fall behöver nog försäljningen ta fart på allvar.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Jag är nöjd med att handlarna upplever att Ford är en kvalitetsprodukt och att de ser så positivt på kommande modeller.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det är tydligt att handlarna inte är nöjda med sin lönsamhet. Det är ett område där vi har en hel del planer. Jag tror även att de produktlanseringar som stundar kommer att ge oss volym i försäljningen och därmed en bättre plattform att stå på.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Det finns många förbättringsområden. Lönsamhet är ett, men även jobba med att förbättra Fords varumärkeskännedom, uppgradera kvaliteten på Fords återförsäljarnät samt hela garantiområdet där vi måste bli enklare i våra processer.

Text Niklas Aronsson

 

 

 

 

 

Nya vindar

Ett friskare klimat och ett mer aktivt arbetssätt. Så beskriver Mikael Lidman, vd för Fordhandlareföreningen, samarbetet mellan parterna.

2013 var vårt första hela verksamhetsår i föreningen med en ny arbetsmodell.

– Nu driver vi frågor proaktivt i föreningen. I de arbetsgrupper vi har är det många handlare som är involverade, vilket skapar delaktighet, säger han.

När det gäller enkätresultatet är Mikael Lidman inte förvånad över att det går upp några snäpp.

– Vi har förstärkt återförsäljarnas samverkan i föreningen vilket ger tydlighet och riktning. Det har varit en viss personalomsättning hos Ford som inte gjort saker lättare därför är det ändå bra att index stiger.

Han tycker det ska bli intressant att följa den nye Fordchefen Bogdan Glods arbete med att utveckla organisationen.

– Bogdan har varit väldigt intresserad av dialog och tagit sig tid att lyssna. En förutsättning för att det ska bli en stabil situation är att han kan hantera Ford Europa, och vilja driva frågorna utifrån vår lokala verklighet. I det sammanhanget är det bra att Bogdan kan Fords system och hur Ford Europa arbetar.

För Mikael är volym, kopplad till lönsamhet, avgörande för hur Ford ska utvecklas i Sverige de närmaste åren. Nu måste marknadsandelen öka.

– Det är de övergripande och avgörande frågorna, säger Mikael Lidman.