Ford anar ljus i tunneln

mullerEfter sex års ökenvandring kan Ford ana en ljusning. Än finns mycket kvar att göra, bara tre märken är sämre, men avståndet till närmast framförvarande har minskat och index stiger med nästan tre procent.

Anna Müller, vd på Ford Sverige, är van vid beska besked kring GA-enkäten, men den här gången är det ett steg uppåt, index ökar äntligen.

– Vi har inte haft några förhoppningar om några stora ökningar. För tillfället har vi en rad pågående diskussioner med handlarna. Det senaste året har vi haft en mer aktiv märkesförening, vilket har gjort att fler frågor har kommit på bordet. Det är positivt med större engagemang, säger hon.

Lönsamhetsmässigt har det varit tufft för Ford det senaste året. Försäljningen har backat kraftigt, även om transportbilsdelen har hållit emot bra. Därför är det kanske lite förvånande att betygen för biltillgång och leveransprecision sjunker. Färre sålda bilar brukar nämligen ge god biltillgång.

– Vi har tyvärr haft kraftiga störningar på personbilssidan under våren för flera modeller på grund av strejker på vår fabrik i Belgien, säger Anna Müller.

Situationen är löst nu, men effekterna sitter i under lång tid på grund av den osäkerhet om GA:s prognoser verkligen håller som har smugit sig in hos handlarna.

På utbildningsområdet lyfter betygen både på sälj- och serviceområdet tack vare satsningar på e-learning. Det finns uppenbarligen också en känsla hos återförsäljarna att deras generalagent är synlig på fältet. Betygen går kraftigt upp.

– Vi har ett bra team av regionchefer och det syns. Nu är vi tillbaka där vi bör ligga, det är glädjande.

Även på den övergripande frågan ”Hur nöjd är du totalt med din generalagent”, förbättras betyget till 3,5, en ökning med ett halvt betygssteg. Det ger en placering som är betydligt högre än Fords totala placering i GA-enkäten.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Att det trots allt är en så klar generell bild av att det är tydliga förbättringar över nästan hela linjen. En hel del beror på en mer aktiv märkesförening som ger ett bättre samarbete.

Vad är du mest missnöjd med?

– Klart att vi är djupt bedrövade över de leveransproblem vi haft under våren. Att inte kunna berätta för kunden när bilen ska komma är oerhört frustrerande.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi har ett antal prioriterade frågor som vi arbetar med tillsammans med återförsäljarföreningen. Många av frågorna är av strukturell karaktär, och inkluderar bland annat logistik. Det tar tid att göra förändringar och se resultat.

 

Text Niklas Aronsson / Foto Jeanette Larsson 

Ny kapten för ÅFF

LidmanUnder förra året tog Mikael Lidman över som vd för Svenska Fordhandlareföreningen. Han tycker det är ett gott tecken att indexet har förbättrats.

Mikael Lidman berättar om en resa som började i höstas.

– Där diskuterade vi utifrån GA-enkäten och andra mätverktyg vad som krävdes av oss. Vi har arbetat mycket med hur samhörigheten i kåren ska stärkas. Vi arbetar med tydliga värderingsgrunder och med målbilder kopplat till nuläge och önskat framtida läge, säger Mikael Lidman.

Han medger att en del frågor är komplicerade, där det inte alltid är samsyn mellan återförsäljare och GA.

– Men så länge diskussionerna är faktabaserade är de i grunden positiva. Jag tror att utvecklingsarbetet är nödvändigt och avgörande för att vända skutan. Ett stort plus är vår ytterst kompetenta återförsäljarkår. Vi tror verkligen på Fordaffären, säger han.

Konkret har fokus legat på att förstärka logistik, tillgänglighet och affärsmässighet när det gäller reservdelar där betygen i enkäten är låga.

– Ett annat område är marknadskommunikation där vi diskuterar vad varumärket Ford ska signalera. Lönsamhet och volym är övergripande frågor som ligger som ett mantra över hela affären och den utvecklingsprocess vi nu driver.