Kraftigt fall för Ford 2012

Ford backar näst mest av alla märken i årets enkät, med nästan 13 procent. Betygen sjunker på i princip alla frågor, ”ett tydligt statement från ÅF”, säger Anna Müller, vd på Ford Sverige.

Det har varit ett tufft år för Ford i Sverige. Fallande marknadsandelar 2011 och tuffa förhandlingar om de nya avtalen. Men trots att avtalen nu är på plats, och att de vakanser i GA:s organisation som tidigare varit en hämsko, fortsätter alltså kräftgången.

– Det är lite sorgligt att det är en försämring rakt över samtliga områden, inklusive dem där vi har gjort insatser för att förbättra processer. Samtidigt måste vi respektera att det här är ÅF:s syn, säger Anna Müller.

Hon har större förståelse för att finansbolaget Ford Credit fått lägre betyg.

– Finansbolaget är samägt med franska banken Credit Agricole och de har helt enkelt inte kunnat erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Där har vi haft ett utbrett missnöje och hade räknat med låga betyg, säger hon.

Betygen faller med cirka en halv betygsenhet över hela linjen, även på områden som utbildning, där Ford tidigare haft framgång.

– Vi får generellt sett väldigt bra betyg av användarna för våra utbildningar, men även här är det kraftiga ras, säger hon.

Anna Müller och hennes medarbetare har svårt att sätta fingret exakt på vad det är som har skapat det stora missnöjet, men de nya avtalen är sannolikt en delförklaring.

– Där har vi haft många diskussioner om tunga frågor som garantihantering och affärsvillkor som pågick under hela förra året, säger hon.

Enkätsvaren visar också att en stor andel av återförsäljarna är missnöjda med lönsamheten och är bekymrade över om det går att leva på att sälja Ford långsiktigt. Andelen som överväger att ta upp fler varumärken har också ökat. Anna Müller och hennes team har en rejäl uppförsbacke för att vinna tillbaka ÅF:s förtroende.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Det finns tyvärr ingenting att vara nöjd med i årets enkät.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi utan urskiljning faller rakt över. Inte på en enda punkt anser ÅF att vi gör bättre ifrån oss jämfört med förra året. Det är bekymmersamt.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Det känns som det här är en generell missnöjesyttring. Nu är avtalen i hamn och vi kan koncentrera oss på att driva affären, och få relationen med individuella återförsäljare och märkesföreningen att bli bättre. Fordhandlarföreningen har också genomfört förändringar i sin sammansättning med Mikael Lidman som ny vd. Vi har ett antal områden som vi gemensamt identifierat som vi arbetar med sedan en tid tillbaka.

Text Niklas Aronsson / Foto Anna Rehnberg

 

Rak, ärlig dialog

Mikael Lidman har bara varit vd på Fordhandlarföreningen några veckor när intervjun görs. Han gissar att en av orsakerna till det dåliga betyget är att enkäten gick ut när en del slutförhandlingar om de nya avtalen för 2013 fortfarande pågick.

Mikael Lidman tror också att resultatet är ett utslag av en rak och ärlig dialog med ÅFF.

– Vi är inte rädda att säga ifrån, säger han.

Nu är samtliga ÅF-avtal underskrivna och därför tror Mikael Lidman att det finns förutsättningar för att bygga upp förtroendet på nytt.

– Osäkerheten om förutsättningarna är mindre. Vi har tillsammans med GA lagt fast en handlingsplan för hur vi ska komma framåt. Jag tror vi kommer att se en tydlig förbättring av betygen till nästa år om förändringar genomförs på identifierade detaljfrågor, säger han.

I grund och botten handlar det om lönsamhetsfrågor. Dels om de affärsvillkor som Ford ger, dels om marknadsandelar.

– Det kretsar en del kring garantifrågor och administrativ belastning, men också kring marginaler där det gäller att hitta lösningar utifrån de system som finns. Generellt sett är handlarna nöjda med Fords produkter. Vi har även en stabil kår av återförsäljare som har bra renommé hos kunderna, säger Mikael Lidman.