Fiat ökar tydligt från låg nivå

Det lilla kontoret skulle växa till en fokuserad Fiat-satsning. Men plötsligt fick personalen ansvar för Chrysler – och nystarten gick långsammare än planerat.

Förra årets GA-enkät var ingen munter läsning för nytillträdde försäljnings-direktören Sven Claug. Efter våren satt han med fem personer på kontoret intill Kista Science Tower, i färd med att bygga Fiats dotterbolag i Sverige. Den nya organisationen gjorde att många återförsäljare ställde förväntningarna högt.

– Men så fick vi ansvar för ytterligare en generalagentur, Chrysler med en del av organisationen i Köpenhamn. Det var en stor omställning, säger Sven Claug.

Eftersom det krävdes hårt arbete blev dialogen med ÅF lidande. Faktum är att det första mötet med ÅF skedde i oktober.

– Vi borde ha gjort en djupare analys av marknaden i ett tidigt skede och kommit i gång snabbare med en dialog med återförsäljarna och deras förening.

Det går ändå åt rätt håll. Fiat ökar sitt index med 10,9 procent. I många frågor ökar betygen. Kraftiga höjningar sker på områden som support, kontakt i bilförsäljningen och på reservdelsidan.

– Vi ska naturligtvis ta till oss det positiva resultatet. Men vi kan inte vara nöjda ändå, för vi ligger i botten och vi kan förbättra oss. Vi har en lång resa kvar.

Den tydliga förbättringen vad gäller priser på reservdelar – en ökning med hela 1,2 på betygsstegen – handlar om att Fiat i Sverige numera tar reservdelarna direkt från huvudlagret i Turin. Dessutom har bolaget sänkt priserna och ökat marginalen.

När det gäller lyhördheten ligger Sven Claugs kontor fortfarande bland de fem sämsta i många frågor. Ett riktigt stort tapp sker också när det gäller finansieringslösningarna.

– Vi har inte haft några kampanjer. FGA Capital med säte i Danmark som i sin tur samarbetar med Santander har inte kommit i gång ordentligt.

Hur går ni vidare?

– Vi kommer att jobba med GA-enkäten och vidareutveckla verksamheten tillsammans med ÅFF.

Bolaget fortsätter att rekrytera personal, och ska ta fram en ny affärsplan.

Fiat och Chrysler företräds nu av samma GA. Ändå är utvecklingen diametralt olika i GA-enkäten, där Fiat ökar och Chrysler minskar i lika stor utsträckning. Ett mysterium?

– Nej, det var helt olika utgångspunkter. Chrysler hade en GA, medan Fiat-organisationen kom från ingenstans.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att vi går åt rätt håll.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att vi inte har lyckats snabbare med att få till en vändning. Att det har tagit så lång tid att komma i ordning.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Vi vill öka försäljningsvolymen, då blir alla nöjda. Och förbättra dialogen med återförsäljarna.

 

Text Rickard Jakbo / Foto Fredrik Stehn

 

Nytt dotterbolag

bakom Fiats höjning

Fiats nya dotterbolag kan förklara uppgången. Men organisationen drabbades av växtvärk. Det är återförsäljar-föreningens bild.

Peter Hallberg, vd för Fiats återförsäljarförening, är väldigt glad över totalförbättringen gentemot index.

– En av orsakerna är nog att vi har fått till ett mer strukturerat samarbete, säger han.

Att Fiats eget dotterbolag ändå har kvarstående problem tror han delvis beror på att organisationen är ny. För även om bil-märket ökar i frågan om lyhörd-het och andra viktiga frågor, ligger man ofta kvar i botten jämfört med andra märken.

– De har haft växtvärk och inte kunnat bemanna i tillräcklig grad.

Andra problem är försäljningskontakterna som måste bli enklare. Priserna är sedan tidigare en källa till missnöje. Hallberg svarar rakt på frågan om betyget på de finansiella lösningarna.

– Det beror naturligtvis på att de inte är de bästa, och att de som jobbar med de här frågorna inte är de mest snabbfotade. Samtidigt har finansieringen blivit allt viktigare bland konkurrenterna och det gör att ÅF känner sig pressade.