Fiat i rätt riktning

Förra året var Fiat den snabbaste av raketerna och växte med hela 11,7 procent. I år har Fiat hoppat av raketen, men fortsätter klättra i rankningen.

Ökningen är 2,1 indexprocent och leder till ett litet språng i trappan upp på rankningen till 22:a plats. Fiats vd Alessio Castelli är ändå inte helt nöjd.

– Resultaten går i rätt riktning, men jag hade nog förväntat mig en ännu större förbättring. Vi ser förbättringar i varje fråga där vi hade problem förra året. Vi får jobba hårdare helt enkelt.

Att utslaget inte blev så tillfredsställande som Alessio hade hoppats tror han delvis beror på att det tillkommit så många nya ÅF som för första gången fyllde i enkäten. Målet är att ligga över snittet på alla frågor inom tre år.

– När jag började här hade jag som mål att bli ”årets raket” tre år i rad, men i år blev det inte så bra.

Alessio är emellertid glad över att ÅF verkar uppskatta de framtida produkterna, något som han säger är en av de viktigaste frågorna. ÅF är positiva till att marknadsföringen blivit mer central, men samtidigt mindre nöjda med att den lokala marknadssupporten minskat.

– Det är ett resultat av det faktum att vårt nätverk nu täcker hela Sverige och att nationell marknadsföring därför är mer kostnadseffektiv för att nå marknaden. Det är bästa användandet av begränsade resurser.

Det finns mycket i enkäten som Fiat kan vara nöjda med. Garantipolicyn har höjt sig rejält, ersättningsnivån på arbete ligger över medel, utbildningen för säljare och servicetekniker har ökat rejält, ÅF är mer nöjda över sin GA både när det gäller affärsledarskapsförmåga och förståelse för den lokala marknaden. ÅF tycker GA har en bra organisation, kvalificerad personal och ett tydligt mål för ÅF:s lönsamhet. Totalt sett har ÅF:s nöjdhet ökat från 3,1 till 3,5 procent, samma som snittet.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Det är definitivt att ÅF känner sig totalt sett mer nöjda över sin GA. De ser oss som en hederlig och stabil partner, de kan lita på oss, investera i oss och förvänta sig intäkter.

Vad är du minst nöjd med?

– Vi måste ta oss en rejäl titt på finansbolaget och dess tjänster. Där finns en hel del förbättringar att göra, men vi är på god väg med flera nya utökade tjänster.

Vad ska ni vässa till nästa år?

– Vi ska försöka jobba med de finansiella lösningarna. Det kommer vara en av våra prioriterade områden. Vi ska också förbättra vår ”fleet”-avdelning, investera i ny personal och jobba med det nya modellprogrammet.

Text Maria Eriksson

Fotnot: Efter att intervjun gjordes har Alessio Castelli efterträtts av Antonio Stanisci.

 

Lång väg kvar

Fiats ÅFF-vd Peter Hallberg är glad över den positiva utvecklingen men varnar samtidigt för att det är en lång väg kvar.

 – Vi är på rätt väg, det håller jag med om. Många av de frågor som brast förra året finns i år med som plus. Lönsamheten exempelvis är bättre men det är fortfarande fullständigt oacceptabelt att vi ligger på den nivån vi gör i ett långsiktigt perspektiv.

Samma med garantifrågorna.

– Vi har lyckats få till en vettig process om hur man håller sin ersättning uppdaterad, även om den är för låg. Samtidigt är det oerhört tungt administrativt att hantera. Så det finns båda sidor kan man säga.

Från en mer slumpmässig utveckling, som enligt Peter Hallberg ibland handlade om ren tur, har Fiats samarbete med ÅFF byggts på en bättre planering, något som uppskatts. Fast omorganiseringen med att Alessio Castelli nu ansvarar för en nordisk organisation ser Hallberg inte så positivt.

– Organisationen är så fokuserad runt Alessio. När han inte helt och fullt kan fokusera på Sverige drabbar det oss. Det är nog det som syns i det dåliga betyget för befogenhet och beslutsmässighet. Det är inte optimalt att organisationen är nordisk för oss eftersom det leder till en viss handlingsförlamning.

Finansbolagen är nästa punkt på listan som ÅFF kritiserar.

– Det är tyvärr samma bottennivå som förra året. De säger att de har en plan men det ser vi inget av och vi vet inte vad som händer. Vi drabbas förstås av att inte kunna erbjuda finansiella lösningar som privatleasing, något som växer stort. Det är nog en anledning till missnöjet.