Fiat kvar på jumboplats

men är på frammarsch

CastelliI år höjer Fiat-handlarna sin GA avvaktande, men tydligt med fyra enheter på indexskalan. Förbättringar är kul, speciellt som de är frukten av seriösa ambitioner. Största förbättringarna märks på garantisidan och finansierings-produkten.

– Vi anställde en dedikerad garantichef i våras och har inga obehandlade ärenden längre. Det ska bli ännu bättre, vi lägger mycket krut på att förbättra lönsamheten i garantijobben, säger vd:n Alessio Castelli som leder organisationen sedan drygt ett år.

– Och vi har integrerat samarbetet med finansbolaget, både på transport- och personbilssidan.

Över huvud taget när det gäller lönsamheten, marginalsystemet, avtalen och bonussystemet är handlarna mer tillfreds i år. Ändringen av bonussystemet till en trestegsmodell, som infördes i slutet av förra året, tycks ha fallit väl ut.

Fiat-handlarna ger också bättre betyg för både försäljnings- och servicemarknadsorganisationerna. Castelli bekräftar att snabbheten har ökat och berättar att en ny servicemarknadschef anställts, en av ett tio-tal nyckelpersoner som har förstärkt den svenska organisationen som nu står oberoende från Danmark.

Att huvudmannen kommit närmare den svenska marknaden förklarar nog mycket av den positivare inställningen.

– Italienarna har insett att Sverige är en bra marknad och etablerar en stark organisation här. Men än har den väl inte riktigt implementerats.

Större resurser på it och säljstödssystemen får genomslag, men det återstår problemområden, på reklamsidan bland annat.

– Jag har respekt för det, vi gick in i fjolåret med neddragen marknadsföringsbudget och sjukt dåliga lager som vi koncentrerade oss på att arbeta bort. Det har även varit leveransförseningar på våra bilar som byggs i Nordamerika, Jeep, Fiat och Freemont men framåt kommer produktionssidan för Fiat att bli stark. Ett tiotal nylanseringar är planerade under kommande treårsperiod och försäljningen går allt bättre, säger Castelli.

– Vi har ökat vår försäljning med mer än 40 procent de första fem månaderna i år jämfört med de fem sista i fjol och det på en vikande marknad.

Därtill ska en ny servicemarknadschef driva försäljningen på eftermarknaden och återförsäljarkommittéer har bildats inom flera verksamhetsgrenar. Återstår att se om krafterna räcker till; Alessio Castelli har ambitionen att bli en av nästa års raketer i GA-enkäten!

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Jag är inte nöjd, men jag ser en positiv trend som kan tyda på en större nöjaktighet framöver. Jag är mycket glad över att vår satsning på reservdels- och tillbehörssidan märks, liksom att vi håller våra löften i högre utsträckning.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är lite besviken över att resultatet inte var bättre, det hade jag väntat mig. Vi har haft en väldigt hög ambition och jobbat hårdare än någonsin tidigare

Vad vill du vässa till nästa år?

– Vi ska fortsätta den positiva trenden med ytterligare ökad bilförsäljning och full styrka i den svenska organisationen.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

Märkesföreningen

försiktigt optimistisk

Hallberg3

Pluspoängen för Fiat är betecknande för verkligheten, enligt märkesföreningen vd Peter Hallberg. Rentav tycker han att GA:n hade kunnat ha varit förtjänt av ännu lite bättre betyg.

Förmåga och vilja att förbättra sig tycks inte saknas hos Fiat.

– Generalagenten har jobbat hårt och målmedvetet och gjort förbättringar på många områden som de hade bottenbetyg på i förra enkäten. De är inte hemma än, det kan bli en tillbakagång, men i det stora hela har GA gjort ett bra jobb och det märks att det uppskattas, säger Peter Hallberg.

Att systemstöden får lägre betyg förstår han inte helt.

– Jag tycker att det har satsats rätt mycket där, men det kan vara så att nyrekryterade återförsäljare, som är vana vid andra typer av integration, upplever att Fiats är sämre. Förväntningarna kanske har varit för höga.

Varför reservdelspriserna ådrar sig större missnöje kan varken märkesföreningen eller generalagenten hitta någon förklaring till.

När Peter Hallberg får frågan om framtiden för Fiat Sverige svarar han så här:

– Ska Fiat lyckas måste GA hålla i. Förbättringspotentialerna är jättestora, men orkar och vill organisationen tror jag att framtiden kan ljusna. Hos ledningen finns viljan.

– Men den väsentligaste frågan är väl hur uthålliga återförsäljarna är. Märker de att man når längre, då kan de nog fortsätta. Det finns hopp.