Fiat kvar i bottenskiktet

Fiats svaga försäljning och ett ledningsbyte ligger bakom att märket inte har lyft från GA-enkätens bottenskikt, tror Fiat Sverige.

Fiats relation till ÅF förbättrar sig något, men märket är kvar i bottenligan på många frågor i årets GA-enkät. Det egna dotterbolaget hamnar på plats 27 av 28 i årets ranking. Ändå anser den nye vd:n Alessio Castelli att nu är rätt tid för en återförsäljare att satsa på Fiat.

– Om jag vore entreprenör skulle jag se möjligheterna. Tillväxten kommer att bli jättebra därför att vi kommer med nya modeller och för att vi kommer att sälja genom nya kanaler. Ta till exempel det förnyade kontrakt vi har med Posten om små transportsbilar. Det innebär en bra eftermarknadsaffär eftersom bilarna rullar så mycket, säger Alessio Castelli.

Bolaget har även fått en ny marknadschef, en ny pr-chef och en särskild chef över ÅF-kontakterna. Samtidigt som omorganiseringen är en nystart, är omgörningen också en av orsakerna till att bolaget inte får bättre betyg på dialogen med ÅFF. Det uppstod nämligen en lucka i övergångsfasen och samarbetet tappade fart, förklarar Fiat-ledningen.

Alessio Castelli spaltar upp vad han och Fiat ska göra för att förbättra kommunikationen.

– För det första har vi nu en komplett ledningsgrupp i Sverige, i stället för att dela den med Danmark. För det andra ska vi ha en mycket tätare kontakt med återförsäljarna. Åtminstone en gång i veckan ska vi ha kontakt med ÅFF-styrelsen. Våra chefer kommer att vara ute på fältet i långt högre grad.

Även i frågor som inte är relaterade till kommunikation ligger Fiat dåligt till. Det handlar om försäljningssiffror, enligt den nye vd:n.

– Jag är säker på att när vi har kommit över en viss volym, då kommer vi se en ökad tillfredställelse hos ÅF.

Enligt ÅFF, och enkätresultatet, finns ett missnöje med marginalsystemet. Men enligt Fiat är det inte marginalerna, utan volymerna, det är fel på.

– Vi är inte bättre eller sämre än våra konkurrenter i detta avseende. Men bottenplaceringen är en indikation på att vi måste förbättra oss.

Det finns också ljusglimtar. FGA Capital som samarbetar med Santander, har nu kommit i gång, vilket ger utslag på enkäten. Supporten gällande reservdelsfrågor ökar, vilket Fiat förklarar med ett nytt reservdelslager i Hannover.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Vi kan inte vara nöjda, men jag kan ju framhålla att vi förbättrar oss på index.

Vad är det mest missnöjd med?

– Dåliga betyg på personalen till exempel, men det handlar mer om hur organisationen har sett ut, en organisation som underskattade uppstartsfasen och skillnaderna mellan Danmark och Sverige.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Främst kommunikationen och samarbetet med ÅF. Det är utgångspunkten för allting annat.

Text Rickard Jakbo / Foto Torbjörn Lundgren

Styva diskussioner

om marginalsystemet

Nya människor och ny organisation samtidigt som försäljningen står och stampar. Det förklarar att Fiat inte lyfter i GA-enkäten, tror ÅFF.

En bidragande orsak är att många Fiat-ÅF hade stora förväntningar och förhoppningar när det egna dotterbolaget skulle hårdsatsa på Sverige.

– De dåliga siffrorna i enkäten är delvis en lönsamhetsfråga. Det fanns stora ambitioner hos Fiat, men man fick dem inte på plats. Många nya ÅF hade stora förväntningar, säger Peter Hallberg, vd för Fiats ÅFF.

Den låga försäljningsvolymen har lett till många och omfattande diskussioner mellan GA och ÅFF om marginalerna. Men GA har inte kompromissat.

– Med dagens volymer behöver vi ha fasta marginaler för att göra tryggare affärer, men Fiat vill ha mer volymbaserade marginaler, och de bestämmer. Samtidigt kan de inte hjälpa oss att få upp volymerna till målsättningarna, vilket vi påpekar. När volymökningen inte kommer tappar vi i lönsamhet.

Vad beror de dåliga betygen på garantifrågorna på?

– Det handlar om processer igen. Vi brukar ha ersättningen uppräknat på årlig basis, men när de slog ihop organisationerna blev den frågan bortglömd.