Frågor som väger tungt

när GA betygssätts av ÅF

GA-rankingNy temp är tagen på relationsklimatet mellan återförsäljare och generalagenter. Resultatet: Status quo! Ingen försämring mot i fjol men heller ingen förbättring. Oron för sviktande lönsamhet finns kvar.

I MRF:s anrika GA-enkät med 128 betygsområden väger vissa frågor tyngre än andra, de som tydligt relaterar med totalbetygen. Dit hör förstås affärsvillkor, lönsamhetsmål och marginalsystem – pengafrågorna som är förutsättningen för överlevnaden.

Dit hör också marknadsföringsinsatserna – promotionaktiviteter, annonskampanjer och nytänkande reklam. Det betyder mycket för återförsäljarna om generalagenten syns och märks med promotionaktiviteter och kampanjer som sticker ut.

Nu i konjunkturstillestånd, förändringar i gruppundantaget och nya avtal, som ofta kräver stora investeringar, märks oron för sviktande lönsamhet.

Mjuka värden lika viktiga

Men det är inte bara pengarna som avgör hur nöjda eller missnöjda handlarna är med sina huvudmän. Lika tungt väger de mjuka värdena – relationen, kommunikationen och samarbetet med märkesföreningen. Det kan inte nog betonas hur viktig en bra organisation med kvalificerad personal är. Och då handlar det alls inte bara om kompetens, det handlar om att vara snabbfotad på fältet och en sådan så enkel sak som att svara i telefonen. Kunna ge besked. Kort sagt, vara tillgänglig, lyssnande och beslutsmässig. Rapp.

Det är Mercedes.

Mercedes – innevarande relationsexpert

Märket är signifikativt för att alla har möjlighet att komma till toppen i GA-enkäten. Stora drakar har kunnat säga att de aldrig kan vinna. Det kan de visst. Mercedes är åskådningsexemplet som gått från botten till toppen. På bara några har märket klättrat från 22:a plats till tre segrar på rad. I dagsläget ohotade relationsexperter i den svenska bilbranschen.

När märken dalar i rankningen handlar det ofta om tröghet och långa byråkratiska beslutsvägar. Eller brist på modeller.

VW Group brottas med sina gamla akilleshälar – it-lösningarna, garantihanteringen och kundnöjdhetsmätningarna.

”Förändringar i GA:s it-stöd har stressats fram. ÅF-verksamheterna är stora och beroende av en stabil support med hög grad av automatisering”, kommenteras VW av SVÅ:s vd Pontus Lövrup.

Flera uppstickare kan skönjas

Många förbättrar sig också, så gott som alltid efter strategiskt förädlingsarbete. Ansträngningar ger oftast, eller alltid, resultat och det är roligt att se. Inte minst hos Fiat, som trots sin jumboplats har reparerat förtroendet med fyra indexenheter.

Under årets intervjuer har vi anat flera möjliga uppstickare nästa år.

De flesta generalagenter mäter kundnöjdheten hos sina återförsäljare. Här är det återförsäljarna som får betygssätta sina generalagenter. Ställer GA förväntningar ska ÅF göra det också.

Resultaten i GA-enkäten visar på styrkor och svagheter. Ju fler problem som kan lösas, desto större är chansen att det sälja fler bilar. Är handlaren tillfreds är oftast också konsumenten det.

Text Ing-Cathrin Nilsson

Bättre index …

De här generalagenterna har klättrat. Siffrorna anger hur mycket märkena förbättrat sina index procentuellt jämfört med i fjol.

Renault +14,0
Isuzu +7,0
Seat +6,6
Mazda +6,4
Volvo LV +5,4
Honda +4,9
Fiat +4,5
Ford +2,7
Scania +1,8
Subaru +1,6
Toyota +0,5

… och sämre

De här generalagenterna har försämrat sitt index:

Suzuki –0,3
Nissan –0,4
Volvo PV –0,9
Citroën –1,4
Skoda –1,5
Mercedes –3,4
Audi –3,5
BMW –3,5
Kia –4,0
Volkswagen –4,0
Opel –5,7
Mitsubishi –6,4
Volkswagen Transportbilar –7,5
Hyundai –8.9
Peugeot –9,0
Chevrolet –15,9