10. Support och kontakt – Bilförsäljning

Klicka på de små diagrammen längst ned på sidan för att se dem i större storlek!

  • Affärsledarskapsförmåga
  • Förståelse för den lokala marknaden
  • Tillgänglighet/lätt att få tag i
  • Synlighet på fältet/\
  • Snabba svar på förfrågningar
  • Fullföljande av åtaganden/givna löften
  • Befogenheter/beslutsmässighet
  • Kunskap och förståelse för begagnathantering
  • Förståelse för \

Intervjuer 2015