20. B-delen, övriga frågor

Klicka på de små diagrammen längst ned på sidan för att se dem i större storlek!

 • Din generalagent tar hänsyn till Dina synpunkter innan han fattar några beslut som rör Din verksamhet
 • Din generalagent har bilar som kunderna vill ha.
 • Din generalagent har en marknadsanpassad prissättningspolitik för bilarna
 • Din generalagents produktkvalitet är konkurrenskraftig.
 • Din generalagents kundtillfredsställelsepolicy stödjer produkten
 • Din generalagent mäter kundtillfredsställelse på ett rättvist sätt
 • Försäljningskontakten med generalagenten motsvarar Dina förväntningar
 • Din generalagents marknadsföring ger ett bra stöd för din försäljning
 • Kostnaden för serviceteknisk litteratur är rimlig
 • Servicekontakten med generalagenten motsvarar Dina förväntningar
 • Reservdelskontakten med generalagenten motsvarar Dina förväntningar
 • Din generalagent tillämpar en marknadsanpassad prissättningspolitik för reservdelarna
 • Din generalagent har en bra organisation
 • Din generalagent har en kvalificerad personal
 • Din generalagent har ett tydligt mål för återförsäljarnas lönsamhet
 • Det målet är tillräckligt för att Du långsiktigt ska kunna utveckla din verksamhet
 • Din generalagents marginalsystem har en rimlig fördelning mellan fast och rörlig marginal
 • Din generalagents marginalsystem ger långsiktig lönsamhet
 • Din generalagents marginalsystem är lätt att förstå och kalkylera
 • Totalt sett motsvarar din generalagent dina förväntningar
 • Känner Du en stark support från Din generalagent?
 • Fler märken inom bilförsäljningen
 • Fler märken inom service
 • Alternativa leverantörer (utöver GA)

Intervjuer 2015