18. Kvalitets- och standardkrav

Klicka på de små diagrammen längst ned på sidan för att se dem i större storlek!

  • Hur nöjd är Du med Din generalagents förmåga att enligt avtalen erbjuda rimliga och relevanta kvalitets- och standardkrav för bilförsäljningen
  • Hur nöjd är Du med Din generalagents förmåga att enligt avtalen erbjuda rimliga och relevanta kvalitets- och standardkrav för verkstaden

Intervjuer 2015