17. Finansiella lösningar

Klicka på de små diagrammen längst ned på sidan för att se dem i större storlek!

  • Erbjuder generalagenten finansiella lösningar via eget finansbolag eller andra samarbetspartners?
  • Om ja, använder Du deras tjänster?
  • Är Du nöjd med deras konkurrensförmåga?
  • Är Du nöjd med deras administrativa system ?
  • Är Du nöjd med deras service?
  • Är Du nöjd med deras produkter?
  • Är du nöjd med villkor och lönsamhet

Intervjuer 2015