15. Relation och kommunikation

Klicka på de små diagrammen längst ned på sidan för att se dem i större storlek!

  • 1. Samarbetet med Din märkersförening
  • 2. Relationsskapande insatser mot återförsäljaren
  • 3. Kommunikation med återförsäljaren
  • 4. Generell tillfredsställelse med återförsäljarrelationer
  • 5. Affärsmässighet i samarbetet, dvs fokus på kundnytta (eliminering av onödiga kostnader)
  • 6. Strävan efter enkelhet i samarbetet för att underlätta min verksamhet

Intervjuer 2015