10. Support och kontakt – Bilförsäljning

Klicka på de små diagrammen längst ned på sidan för att se dem i större storlek!

  • Diagram 49. Affärsledarskapsförmåga
  • Diagram 50. Förståelse för den lokala marknaden
  • Diagram 51. Tillgänglighet, lätt att få tag i
  • Diagram 52. Synlighet på fältet/\
  • Diagram 53. Snabba svar på förfrågningar
  • Diagram 54. Fullföljanden av åtaganden/löften
  • Diagram 55. Befogenheter/beslutsmässighet
  • Diagram 56. Kunskap och förståelse för begagnathantering
  • Diagram 57. Förståelse för \

Intervjuer 2015