20. B-delen, övriga frågor

Klicka på de små diagrammen längst ned på sidan för att se dem i större storlek!

 • Din generalagent tar hänsyn till Dina synpunkter innan han fattar några beslut som rör Din verksamhet
 • Din generalagent har bilar som kunderna vill ha
 • Din generalagent har en marknadsanpassad prissättningspolitik för bilarna
 • Din generalagents produktkvalitet är konkurrenskraftig
 • Din generalagents kundtillfredsställelsepolicy stödjer produkten
 • Din generalagent mäter kundtillfredsställelse på ett rättvist sätt
 • Försäljningskontakten med generalagenten motsvarar Dina förväntningar
 • Din generalagents marknadsföring ger ett bra stöd för din försäljning
 • Kostnaden för serviceteknisk litteratur är rimlig
 • Servicekontakten med generalagenten motsvarar dina förväntningar
 • Reservdelskontakten med generalgenten motsvarar Dina förväntningar
 • Din generalagent tillämpar en marknadsanpassad prissättningspolitik för reservdelarna
 • Din generalagent har en bra organisation
 • Din generalagent har en kvalificerad personal
 • Din generalagent har ett tydligt mål för återförsäljarnas lönsamhet
 • Det målet är tillräckligt för att Du långsiktigt ska kunna utveckla din verksamhet
 • Totalt sett motsvarar din generalagent dina förväntningar
 • Känner Du en stark support från Din generalagent?
 • Fler märken inom bilförsäljningen
 • Fler märken inom service
 • Alternativa leverantörer (utöver GS) av reservdelar
 • Överväger du att expandera under året genom förvärv av något ytterligare bilföretag?

Intervjuer 2015