Höjda priser och sena

leveranser sänker Citroën

Citroën tycker årets GA-enkät kom oturligt i tid. Nedgången förklaras med ett byte av underleverantör av biltransporter samtidigt som marknaden ökade och kronan försvagades.

Förra året hoppades Simon Rivier att Citroën skulle ”stiga som en stjärna”, men så blev det inte. Indexförsämringen blev 7,3 procent och Citroën hamnar på 24:e plats på rankningen, sex steg lägre än förra året.

– Det blev stora förseningar i billeveranser, samtidigt som ÅF fyllde i enkäten. Tillgången på bilar och kronans svaga kurs ledde till en allmän nedgång. Valutan gjorde att vi var tvungna att höja priserna, vilket förstås påverkar ÅF, säger Simon Rivier.

Att kronan är svag är måhända något som påverkar många GA och ett byte av underleverantör är kanske ändå något som bestämts av GA själv, oavsett om förklaringar kan tolkas som bortförklaringar eller inte så har det påverkat svaren i enkäten.

Rent allmänt är ÅF ganska missnöjda. De tycker inte att GA har en bra organisation och tycker inte heller att de har kvalificerad personal. På frågan om de känner stark support från sin GA ligger de under snittet.

Men det finns positiva svar också. GA har synts mer och varit mer tillgängliga.

– Vi försöker vara ute på fältet minst en gång i veckan för att besöka ÅF och lyssna. Det har säkert också hjälpt att våra fem regionchefer synts ofta. I stället för att dra ner antalet regionchefer, som många andra tvingats göra, byter våra chefer region efter några år för att kunna dra fördel av att se området med nya ögon.

En viss förvirring gällande positioneringen på marknaden kan skönjas i siffrorna. På frågan om GA har bilar som kunderna vill ha svarar ÅF med 1,3 procents försämring. Simon Rivier funderar över om det kan ha med omorganisationen inom modellerna att göra.

– Vi har under våren jobbat med att skapa två olika märken, volymbilen Citroën och premiummärket DS. En del ÅF ska bara sälja Citroên, andra ska sälja både DS och Citroën. Det kan vara så att det här är så nytt, vilket påverkar svaren.

– De som även säljer DS förväntas investera i en bilhall som utstrålar mer premium. Jag tror att de svenska ÅF kommer att gilla förändringen och den kommer samtidigt med att DS firar 60 år. Det är dags att vi introducerar ett premium brand.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Jag är egentligen inte nöjd alls. Vi var inne i en positiv trend som nu är negativ. Vi har försökt att svara på och möta förväntningar, men jag ser inga resultat på det.

Vad är du minst nöjd med?

– En del problem är sådana som vi inte kunnat undvika. Vi har haft problem med logistiken och prishöjning av bilar och det har lett till irritation. Jag tror inte vi har kommunicerat tillräckligt.

Vad ska du vässa till nästa år?

– Det är svårt eftersom nedgången är så utspridd. Vi måste vända på den negativa känslan hos våra ÅF, vi måste berätta vad vi har gjort och förbättra kommunikationen. Vi måste tillbaka på rätt spår och skapa ett försäljningsflöde.

Fotnot. Den 1 juli efterträddes Simon Rivier av Johan Westin som brand manager för Citroën i Sverige. Rivier tillträdde i stället som vd för Citroën och DS i Sverige och Danmark med stationering i Köpenhamn.

Text Maria Eriksson

 

 

Biltillgången hämmar

Unto LehtolaUnto Lehtola på Citroëns märkesförening tror det dåliga betyget från ÅF beror på sämre försäljning och biltillgång, något som dragit med sig allt som har med försäljning och marknadsföring att göra.

Att betygen för samarbetet med märkesföreningen visar på minus förklarar Unto Lehtola med att ÅF inte sett förbättring i den takt som de hade velat, vilket styrelsen har förståelse för.

– Vi har en jättebra relation med GA och har högt i tak i våra diskussioner. Med enkäten som underlag samarbetar vi i projektet vi kallar ”förbättring och förenkling” och målsättningen från båda håll är att förenkla det dagliga arbetet för ÅF.

Lehtola säger att ÅF lider av att det uppstår en ryckighet i organisationen.

– Det är svårt för ÅF att hålla koll på vad som egentligen förbättrats. När vi tar ett eller två steg fram kommer ibland bakslag i andra områden. Ett exempel är det viktiga arbetet med kampanjvillkoren på bilar där vi upplevt förenklingar men även haft bakslag.

Enligt Unto Lehtola är det ändå biltillgången som hamnar högst upp på prioriteringslistan. Utan bilar kan man ju inte sälja och nå gemensamma mål.

– Tanken är den att ÅF ska ha ett eget lager motsvarande två månaders försäljning, sedan ska Citroën hålla ett lager på 25 procent så att det finns en pott och ett bra urval att ta bilar av. Men GA lyckas inte hålla den lagernivån på grund olika orsaker. Ambitionen att hålla lager finns, men det har inte fungerat. Det hämmar förstås försäljningen och den tänkta tillväxten blir istället en tung nedgång i en marknad som i övrigt ökar.