Citroën har förbättrat

kontakten med återförsäljarna

Simon-Rivier-0903Stadigt uppåt för Citroën. Inte så fort som Simon Rivier hade velat, men nästa år – då ska Citroën ”stiga som en stjärna”. Men då måste återförsäljarna känna bättre support från sin GA.

Det är bara ett och ett halvt år sedan Simon Rivier kom som ny brand manager. Han vill framför allt sälja fler bilar, men också införa enkelhet.

Förra året utlovades att kontakten med ÅF skulle bli bättre. Det är ett löfte som Citroën uppfyllt. Betygen är bättre, GA träffar åf oftare och lyssnar mer.

– Jag är inte överraskad över resultaten i enkäten i stort. De stämmer väl med den känslan jag har. Vi har gjort en hel del förändringar, bland annat har vi förbättrat samarbetet med märkesföreningen, säger Simon Rivier.

Det populära bonussystemet verkar också ha satt sig, efter förändringar som inte hade hunnit visa resultat i förra enkäten.

– Vi vet att alla återförsäljare blir gladare om de får sälja fler bilar. Det hör ihop. Därför måste fokus vara på att få upp volymerna. Tre av fyra återförsäljare är multi-brand och därför är det viktigt att vi står ut i konkurrensen med de andra märkena.

Citroën står på en allt stabilare grund. En stor bilkonsumentundersökning visar att bilförarna gillar bilarna bättre, antalet registrerade bilar har ökat de senaste månaderna och även om inte alla staplar pekar upp i enkäten klättrar Citroën i rankningen från 23:e till 18:e plats med 3,1 procents indexförändring.

Reservdelshanteringen och eftermarknaden går bra, vilket är ett resultat av hårt arbete under flera år där man arbetat nära återförsäljarna och löst problem efter problem. Det är så de verkar vilja fortsätta jobba – genom att pricka av missnöjespunkter i  GA-enkäten. Och förstås – sälja bilar.

– Vi har bra modeller. Picasso och Cactus blev succéer och fler bilmodeller kommer. Nu gäller det bara att öka volymerna.

 

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Att relationerna med märkesföreningen förbättras. Att vi är mer synliga på fältet, är nära återförsäljarna och verkstäderna. Det är en bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt.

Vad är du minst nöjd med?

– Att inte våra återförsäljare upplever att de har stark support hos oss. Jag förstår inte riktigt hur de tänkt där. Vi ska inte ha så dåligt betyg. Det ska ändras! Kanske har det med organisationsförändringar att göra.

Vad ska du vässa till nästa år?

– Vi vill vara den bästa importören. Vi ska ha fokus på att stötta våra återförsäljare. Att göra affärer enklare. Att ge snabbare svar. Att ha ett ännu bättre samarbete med märkesföreningen. Egentligen ska vi inte ändra något, bara fortsätta på samma väg. Vi ser ju att reservdelshanteringen och eftermarknad ökat bra, så det är väl bara att ta efter dem.

Text Maria Eriksson

 

Rutinerna

fortfarande

franska 

Unto-LehtolaAtt återförsäljarna inte känner stark support för sin GA kommer inte som en överraskning. Citroên har kanske blivit mer lokalt, men rutiner och traditioner är fortfarande franska.

– ÅF upplever inte att de får tillräckligt snabba svar, det tar lång tid att fatta beslut. Kanske är det ett resultat av att vara ett dotterbolag. Man vill ha fler snabba, direkta svar, säger Unto Lehtola på Citroëns märkesförening.

Samarbetet med ÅFF får i övrigt positiva betyg.

– Vi har en medveten strategi med transparens och öppenhet där vi går direkt på kärnfrågorna och försökt att förenkla och förbättra.

GA och ÅFF strävar åt samma håll men återförsäljarna vill se mer handling. Unto Lehtola är inte enbart positiv.

– När det kommer kampanjer är de ofta villkorade, innehåller för många parametrar och mycket administrativt arbete läggs på ÅF. Jag ser inte en förändring i den utsträckningen som vi hade hoppats, även om det går åt rätt håll.

Beträffande bilförsäljningen har GA visat på lite bättre synlighet och förståelse för den lokala verksamheten. Förra året menade ÅFF att makten låg långt från Sverige. Har Citroën flyttat närmare Sverige nu?

– Jag tycker nog att verksamheten känns mer lokal i dag än förra året. Vi vill se stora förändringar och det tar tid. Det viktiga är att vi når de långsiktiga målen.