”Vår litenhet smittar
av sig i enkäten”

På kontorsväggen på Liljeholmen i Stockholm hänger klipp från årets recensionsskörd. Positiva artiklar. Det är lätt att tro att allt går spikrakt uppåt för Chevrolet. Men riktigt så enkelt är det inte. Indexet har ökat med blygsamma 1,6 procent.

Chevrolet hamnade näst sist i år. Vd Jonas Ahnve förklarar det så här:

– Som ett litet märke är det svårt att scora högt. Även om försäljningen ökar så har vi bara 0,5 procent av marknaden. Det är för lite för att en handlare ska vara nöjd.

Tidigare hade ju GM:s märken en och samma generalagent. Lilla Chevrolet hamnade oftast i bakvattnet. Det avspeglade sig i GA-enkäterna, och fortfarande ligger märket lågt på affärsvillkor för verkstad och service, reservdelar och eftermarknaden i stort. Faktum är att betygen har sjunkit på flera ställen.

Sedan det blev en renodlad GA för Chevrolet har handlarna fått stärkta marginaler och ansvar att beställa bilarna från Korea. Regioncheferna har fått ansvaret för både försäljning och eftermarknad.

– Vi förstod att vi som ett litet märke måste vara extremt lyhörda för handlarna, säger Jonas Ahnve.

Organisationen går också starkt framåt på lyhördheten för ÅF:s behov. Betyget för samarbetet med märkesföreningen ökar med ett helt betygssteg från 2,1 till 3,1. Även affärsledarskapsförmåga och beslutsmässighet ökar, liksom nöjdheten med tillgång till bilar.

Ändå har inte Chevrolet börjat klättra på allvar. Bland annat får amerikanen sänkt betyg på säljutbildning, ett område där man redan tidigare låg pyrt till.

– Det förvånar mig. På de två säljutbildningarna vi har haft har vi fått bra betyg i utvärderingarna. Kanske har det att göra med den traditionellt låga svarsfrekvensen för vårt märke. Som litet märke prioriteras vi nog inte när enkäterna ska fyllas i, säger Jonas Ahnve fundersamt.

Chevrolets relativa litenhet i Sverige smittar av sig på betygen, anser Ahnve. Han exemplifierar med garantiersättningen, som ÅFF klagat på; verkstäder har glömt att begära den årliga höjningen av timdebitering ett antal år och därav dåliga siffror.

– Ett stort märke skulle inte råka ut för en sådan glömska, säger Ahnve.

Men när det gäller den låga poängen på service, teknik och verkstad kan han inte skylla ifrån sig, medger han.

– Vi vet att vi ligger efter. Vi ska ta fram en ny portal med svar på alla typer av eftermarknadsfrågor. Vi har anställt en ny eftermarknadschef och kommer att satsa på utbildning.

Trots att det eftersträvade lyftet ännu lyser med sin frånvaro är det inget fel på Ahnves optimism. Sju nya modeller kommer att ha släppts när 2011 är slut, bland annat en för Sverige så viktig ny kombimodell.

– Vi vill att svenskarna associerar Chevrolet med kvalitet och attityd som alla ska ha råd med.

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att lyhördheten går framåt.

Vad är du mest missnöjd med?

– Den generella scoringen. Vi vill förbättra oss på alla områden.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Eftermarknadsfunktionen. Vi lägger mycket resurser där. Vi vill också öka försäljningsvolymen.

 

Text Rickard Jakbo / Foto Fredrik Stehn

Kvarstående problem trots allt bättre samarbete

Chevrolets GA höjer sitt betyg med hela 1,0 procent när det gäller samarbetet mellan ÅFF och GA, något som inte förvånar ÅFF:s vd Peter Hallberg.

– Vi har ett bra samarbete och de problem som finns handlar inte om vår relation. Chevrolet har varit jätteduktiga med lyhördheten och vi har haft många möten. Vi har bland annat fått mycket information om den nya elbilen Volt och varit med och känt på den i ett tidigt skede.

När det gäller missnöjet med hur verkstäderna upplever affärsvillkoren på verkstad och service så handlar det om en låg hastighet i frågan om ersättning, enligt Hallberg.

– När verkstäderna höjer timdebiteringen är det en lång process innan GA får höjningarna att slå igenom i garantiersättningen.

Dåliga siffror får Chevrolet också i grenen affärsledning i service- och tillbehörsfrågor. Där ligger man sist och sjunker ett par snäpp. Peter Hallberg tror att det handlar om att personalen på kontoret inte har en bakgrund som gör att de känner sig hemma på området.