BMW nedflyttad
två pinnhål i år

Fortfarande bland topp fem, men årets enkätresultat innebär ett tapp med hela 6,3 procentenheter i index för BMW.

 

 

 

 

 

 

 

 

BMW:s generalagent får alltjämt höga betyg, men de är sämre i år än på länge på många områden.

– Kanske har det strötts lite grus i det maskineri som vi driver tillsammans med återförsäljarna, summerar vd Christer Stahl.

Det mesta av missnöjet vill han dock hänföra till ett ”stämningsläge”, ett allmänt ogillande över justerade affärsvillkor, och för en del icke förnyade avtal.

– Det är troligen de som inte får nya avtal 2013 som dragit ner betygen lite extra, säger Christer Stahl spontant när han ser de försämrade lyhördhetspoängen och en kraftig sänkning av betygen inom bland annat garantipolicyn. Nöjaktigheten med biltillgången, säljansträngningarna och belöningssystemen har också dalat.

– Vi har gått från ett ganska stort billager under finanskrisen till en situation som kräver mycket mer beställningsplanering av återförsäljarna. Och vi har gjort förändringar i bonussystemen och därmed haft en del issues med vissa återförsäljare. Det ser ut att ha påverkat betygsättningen också på andra områden. Exempelvis har vi inte gjort några förändringar alls på garantiområdet, inte på säljsidan heller, men får ändå lägre betyg. Det känns inte riktigt rättvist.

– Med mätningen av kundtillfredsställelsen har BMW-handlarna aldrig varit särskilt nöjda. Men nu har vi gått över till ett internetbaserat system som mäter mer precist och det ska bli intressant att se om det inte ger högre betyg nästa år, säger vd:n.

Att knorret som har sänkt förtroendet för GA i många avseenden ändå inte får större genomslag i rankningen beror på att BMW-handlarna fortfarande är väldigt nöjda med service- och reservdelssidan. Och totalförtroendet har faktiskt gått upp. Prissättningspolitiken röner tillfredsställelse och finansbolaget lämnar inte det minsta att önska, det får toppbetyg.

– Där har vi kommit till rätta med tidigare problem, säger Christer Stahl och sammanfattar året som gått så här:

– Riktigt nöjda ska våra återförsäljare aldrig vara, snarare spänstiga och hungriga. Vi vill växa och utvecklas tillsammans och det ska vila på en samsyn som jag tror att vi har i grunden. Men när väl fungerande och inarbetade områden får betydande betygssänkningar, tycker jag att såväl vi som ÅFF-styrelsen har ett stort ansvar för att diskutera orsakerna med återförsäljarna.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Att vi fortfarande har en tätposition i många frågor, att servicemarknaden får fortsatt bra betyg och att ÅF verkar rätt nöjda i fråga om långsiktigheten.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att det verkar som om diskussioner inom ett smalt område har återspeglats i betygssättningen av områden där inga förändringar till det sämre har skett.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska diskutera kommande prioriteringsområden med ÅFF-styrelsen. En hygienfaktor för oss är att ligga bland topp tio.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

Oro för sämre lönsamhet bland BMW-handlarna

Tuffa förhandlingar i samband med nya bonusavtal och oro för sämre marginaler förklarar mycket av BMW-handlarnas sänkta betyg på sin GA.

ÅFF hade tuffa förhandlingar med GA om de nya bonusavtalen innan en kompromiss hittades om hur en anpassning till den prognostiserade försäljningsökningen skulle kunna genomföras.– Det är klart att justeringarna i affärsvillkoren, framför allt när gäller bonussystemet som påverkar marginalerna, har skapat oro, säger återförsäljarföreningens ordförande Bengt Olsson.

Han tycker dock att förhandling-arna utföll positivt utan inbyggd retroaktivitet och att GA visade en hyggligt god vilja att komma överens.

– Vi är nöjda med behandlingen av årsmålet i samband med prognosförändringar och nyligen fick vi färska siffror om bättre försäljning, men så var det inte när enkäten gick ut och då kändes det rätt dystert för många ÅF.

– Från att ha haft ett ganska bra belöningssystem har det blivit svårare för ÅF att bibehålla sina marginaler. Lönsamheten har visserligen varit relativt god de senaste åren, men den är inte uppe i de tre procent som är en nivå som branschen skulle behöva ha för att säkra investeringsmöjligheterna. Vi skulle önska att GA visade en större förståelse för vad totalbilden innebär.

Tilläggas ska också, att medan många andra har tillsvidareavtal med sina GA, är BMW:s avtal tidsbegränsade till fem år. När de löper ut om två år har två handlare aviserats att de inte kan räkna med att få vara kvar som återförsäljare.