Ökad förståelse

för BMW:s hårda krav

BMW:s ÅF har investerat mycket pengar i de hårda kvalitets- och standardkrav som generalagenten ställt. Nu verkar det börja betala sig.

– Våra standardkrav har inte minskat, men vår förmåga hur vi samtalar kring och förståelsen för reglerna har ökat plus att de som tidigare var kritiska nu börjar se fördelarna, säger BMW:s vd Anders Brocknäs. Förra året klättrade BMW tre steg till fjärde plats i rankningen med 4,2 procents indexhöjning. I år ligger de kvar på fjärde plats men har lyft hela 3,6 indexprocent. BMW:s ledning har sin väg utstakad och försöker vara innovativ i en traditionell bransch. BMW kör dit BMW kör. Efter ett år med stora personalförändringar – ny ledning och flera nya chefer – har BMW vuxit med tolv lanseringar under 2014 om man räknar in nya modeller och produkter med face-lift. Det gjorde förra året till största lanseringsåret hittills. GA har höga förväntningar på sina ÅF. Men ÅF har i sin tur höga förväntningar på sin GA och fler besök av GA gav högre betyg i synlighet.

– Våra regionchefer gör fler besök. Vi har också förbättrat kommunikationen, bland annat om kampanjer. Vi har satt stolthet i att leverera de löften vi gett och utökat befogenheterna för regioncheferna.

Garantihanteringen, som var ett problem förra året, har också blivit bättre.

– Vi har tagit in erfaren personal och implementerat ett nytt system som hanterar ärendena snabbare med kortare svarstider. Vi vet att det här kommer att bli ännu bättre men säkert inte under 2015.

En fråga som förgyller lite extra är den om försäljning till företag där BMW fick långt över snittet, inte oviktigt för en GA med bilar som är populära tjänstebilar. Förra året fanns problem med reservdelar, men med ett nytt logistiksystem uppger GA att BMW är effektivare än tidigare, något som också minskat antalet kundklagomål. Fler ÅF än tidigare tycker emellertid att GA inte har bilar som kunderna vill ha, ett resultat som Brocknäs har svårt att förstå med tanke på att BMW har sin bredaste produktportfölj någonsin. Något som däremot inte förvånar är ett fortsatt högt betyg för samarbetet med märkesföreningen.

– Vi har satt oss ner och hittat lösningar istället för att hamna i problemställningar. Vi behöver därför aldrig tappa fart utan fortsätter att utvecklas.

Kvar att jobba på är it-systemen som i år tynger ner enkätsvaren med minus. Totalt sett är ÅF väldigt nöjda med sin GA och Brocknäs ger i sin tur högsta betyg tillbaka till sina ÅF.

 

Vad är du mest nöjd med?

– Summeringen för 2014 tyckte jag att vi klarade. Vi ökade kraftigt i volym, nådde bästa volymen någonsin, jobbade tillsammans med ÅF på flera punkter och bytte flera system samtidigt.

Vad är du minst nöjd med?

– Att ställa om flera system samtidigt som inte funkar från dag ett har varit en tuff resa.

Vad ska du vässa till nästa år?

– Vi jobbar hårt med eftermarknaden tillsammans med ÅF. När man växer så fort måste vi hjälpa ÅF att hitta kvalificerad personal. Vi har redan i dag ett erbjudande där vi hjälper ÅF att rekrytera så att de får anställda som har rätt utbildning och kundtänk.

Text Maria Eriksson

 

 

Fungerar bra

som partners

Det goda samarbetet mellan GA och ÅFF verkar åt båda håll. ÅFFs ordförande Sven Berg är nöjd.

– Det går bra för BMW och vi BMW-handlare har en bra lönsamhet. De saker som kan bli bättre jobbar vi tillsammans med.

Ni verkar ha hittat ett bra samarbete – vad är hemligheten?

– Det är viktigt att man fungerar som partners och att man inte ser sig som två olika parter. Att man så mycket det går känner att man har gemensamma intressen och jobbar långsiktigt med långsiktiga spelregler.

BMW-handlarnas investerade pengar kräver trygghet tillbaka.

– Man ska känna sig trygg även när räntan är högre och marknaden inte lika bra.

En del ÅF tyckte att marginalsystemen blivit lite sämre i det att de är krångliga att förstå och kalkylera. Hur tänker du om det?

– Det är fler komponenter i marginalsystemet i dag och det blir svårare att förstå de förändringar som görs och svårare att kalkylera från ett år till annat. Vi har komponenter i vårt marginalsystem som exempelvis kundnöjdhet och hur väl man svarar upp till BMW:s processer. Så i vissa fall kan marginalsystemet vara lite svårt.

Är fler ÅF mindre nöjda med BMW:s modellutbud?

– Det har jag inget som helst svar på. Jag förstår inte det resultatet alls. Jag kan inte ens gissa!