Sjunde plats för BMW i år

Tuffa krav men ny öppenhet

WittEtt snäpp bättre kommunikation, ett snäpp sämre index. Men med en ny öppnare kultur i BMW-ledet kan generalagenten bli en riktig uppstickare nästa år – om inte CI-kraven blir för höga.

Senaste åren har BMW-handlarna varit rätt tillfredställda med sin GA, men vill inte riktigt flytta upp märket till en placering i absoluta toppen. I år blir det en nedflyttning från sjätte till sjunde plats.

Om många betyg har höjts drar bland annat standardkraven ner totalbetygen. Avtalen kräver stora investeringar. Det nya ÅF-avtalet, som gäller från oktober i år, kräver stora investeringar av en del handlare.

– Jag tror att handlarna är lite nervösa. Byggnads- och CI-kraven innebär ett stort steg framåt och måste hållas. Det kräver stora investeringar, men vår övertygelse är att det genererar lönsamhet och det är verkligen viktigt att våra handlare tjänar pengar. Vi kommer att erbjuda ett ännu större modellprogram i framtiden och har precis infört ett investeringsstöd för handlarna, säger nye vd:n, svenskamerikanen Petter Witt.

Frågan om enskilda ÅF-avtal inte kommer att förnyas lämnar han obesvarad.

Däremot verkar han ha planterat en ny öppnare kultur och inlett individuella ”utvecklingssamtal” med varje återförsäljare.

– Vi jobbar stenhårt på att förenas i en öppen lyssnande dialog, bli tydligare i våra roller och ha fler möten med märkesföreningen, säger Petter Witt.

Det kan öka den minskade nöjaktigheten för säljsidans synlighet. Och inom några månader kommer många beslut om garantiärenden att flyttas ner på handlarnivå – och kanske höja garantibetygen nästa år.

Pluspoängen för BMW i årets resultat är också många. Handlarna är mycket nöjda med beg-konceptet, ”Premium Selection” med förändringarna i bonussystemen och fördelningen mellan fast och rörlig marginal. Med kundnöjdhetsmätningarna också.

Reklambetygen går upp liksom för försäljningsansträngningar och centrala kampanjer.

– Det känns bra för vi har engagerat ÅF mycket i detaljerna i marknadsföringen och jobbar tillsammans fram de taktiska kampanjerna.

Tillbehörssidan får högre betyg, men reservdelssidan lägre.

– Verkstäderna har tidigare fått ringa för att ta reda på en produkt har funnits i det tyska centrallagret, vilket ofta har varit tidskrävande, men nu har vi förstärkt vår kapacitet för att snabbt kunna ge besked. Så där hoppas vi på framsteg nästa år, säger Petter Witt.

– Vi jobbar också mycket på att hjälpa verkstäderna att förbättra sin effektivitet och är överens med märkesföreningen om hur det ska gå till.

Att kostnaderna för utbildningen upplevs höga är ”en svår puck att ta”.

– Utbildning är så viktig för kundnöjdheten, säger Petter Witt.

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Det pekar på att vi har en bra grundrelation att bygga en lyckosam framtid på.  Och att vi får högt betyg för produkterna och prissättningen är väldigt viktigt för oss.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är lite förvånad att relationen inom vissa områden uppfattas som sämre. Vår vision är att ha de bästa av relationer och jag är inte nöjd förrän det blir så.

Vad hoppas du ska vässas till nästa år?

– Jag vågar lova att garantihanteringen och goodwillen ska bli bättre och även reservdelslogistiken. Och vi har tagit stora steg senaste månaderna mot lanseringar i samverkan med märkesföreningen, vilket borde märkas som tydliga förbättringar. Målet är den bästa kundnöjdheten, bästa relation med ÅF, bästa marknadsföringen och bästa lönsamhet generellt.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

Gott samarbete

i en ny epok

berg2

Märkesföreningen är ganska nöjd med GA-relationen och handlarna betygssätter det samarbetet högre i år. Men visst ser ÅFF-ordföranden Sven Berg en utmaning nu när gruppundantaget har gått ut.

BMW är rätt ensamma om att ha femårsavtal.

– Nu, när vi går in i en ny avtalsperiod och gruppundantaget har löpt ut, sker förändringar för många handlare. GA integrerar allt mer med ÅF och ställer högre krav över hela linjen, men sett till omvälvningarna är det ju positivt att vi ändå är en så pass nöjd ÅF-kår. Många av oss känner varumärkets styrka, säger Sven Berg.

Det sänkta betyget för standardkraven relaterar han till nämnda förändringar.

– Det krävs investeringar och det är många nyheter, det kan vara svårt att få klart för sig vad som behöver göras. Men i grunden har vi nog förståelse för hur GA agerar och jag tycker ändå att jag märker en viss flexibilitet.

Att missnöjet har ökat med kostnaderna för utbildning och datasystem förklarar han med det faktum att kraven har blivit tuffare.

– Och det kan ju upplevas som jobbigt.

Men de höjda betygen är fler än de sänkta.

– Kampanjerna har fungerat i marknaden, begkonceptet ”Premium Selection” har blivit en allt viktigare del av vår affär och märket tar marknadsandelar.

Handlarna ger också högre betyg för kundnöjdhetsmätningarna.

– Resultatet blir ju bättre och bättre och då blir alla glada, säger Sven Berg.

Tillfredsställelsen med organisationen och produkterna har ökat, färre vill ta upp nya märken.