Trögt för Audis GA
att återfå förtroendet

Audis generalagent känner inte riktigt igen sig i resultatet från årets GA-enkät. Vd Jens Wetterfors har svårt att förstå årets indexsänkning med 1,1 procent.

Jens Wetterfors är utan prut jättebesviken.

– Vi är ett av de absolut mest lönsamma märkena på marknaden.

– Vi har haft en mycket stark volymtillväxt och ökade marknadsandelar senare år. Vi har efter en kraftfull modelloffensiv det bredaste och modernaste modellprogrammet någonsin tidigare. Vi har lanserat ett andra steg av en stark serviceoffensiv för nöjdare kunder och regioncheferna jobbar tajtare med ÅF än de gjort tidigare. Det är remarkabelt att så många betyg har dalat, säger han.

Inte desto mindre tycker Audi-återförsäljarna att generalagenten lämnar en hel del att önska bland annat på reservdels- och tillbehörssidan, och när det gäller belöningssystemen och mätningarna av kundtillfredsställelsen.

Men det som drar ner totalbetyget mest är leveransprecisionen och en bristande tillgång på bilar.

– Det är tyvärr en korrekt bild, även om vi fått fler bilar än vi beställt har det inte räckt för den stora efterfrågan och kraftiga marknadsuppgången, säger Jens Wetterfors.

Han medger att det har funnits bekymmer på reservdelssidan och att leveranserna sinkades, bland annat på grund av inställda tåg under den frostiga vintern. Men i det stora hela taget tycker han att återförsäljarna är lite väl njugga sett till allt som skett under året.

Förvisso ställer Audi höga krav.

– Men jag upplever att vi är överens efter vårt gemensamma strategiska arbete senaste året. Och att vi backar på servicesidan är oförståeligt med tanke på de verktyg som har tagits fram tillsammans med ÅF-rådet.

Nu ska det också sägas att Audihandlarna har stark tillit till varumärket, produktkvaliteten och produktutvecklingen. Där är förtroendet för GA obrutet. Supportbetyget på generalagenten tar ett jättekliv uppåt, liksom försäljningskontakten och kommunikationen i stort.

Det är nog som Wetterfors sluter sig till, ”det sitter kanske kvar därute”, jätteraset från i förfjol då servicekraven hårdnade rejält. Det tar tid att läka djupa relationsrispor.

Håller Jens Wetterfors uttalade strategi och löften om bland annat exaktare billeveranser, satsningar på utbildningssidan, då kanske klättringen från 21-platsen kan börja nästa år.

– Vi gräver inte ner oss, vi jobbar vidare, säger Jens Wetterfors.

 

Vad är du mest nöjd med från årets resultat?

– Den positiva riktningen inom vissa områden, till exempel supporten som återförsäljarna har gett nästan dubbelt så högt betyg för.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är förvånad och besviken över att vi inte ökat i index i relation till den feedback vi fått löpande från ÅF. Resultatet speglar inte heller framgångarna för varumärket, försäljnings- och lönsamhetsmässigt. Frustrerande!!

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska oförtrutet jobba vidare på inslagen linje. Leveranstiderna måste bli kortare och precisionen bättre. Marknadsföring av service och reservdelar är andra fokusområden. Utbildningen på servicesidan likaså och programmen för att mäta kundnöjdheten kan bli ännu lite bättre.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

Höga GA-krav medför höga ÅF-förväntningar

Det är inte utan att ÅFF:s Pontus Lövrup hade väntat sig bättre betyg för Audi han också. Samtidigt förstår han att höga GA-krav genererar höga ÅF-förväntningar.

Audi är komplexa att jobba med. Det säger återförsäljarföreningens vd Pontus Lövrup.

– GA ställer väldigt höga och detaljerade krav på i stort sett alla områden – investeringar, personal, utbildning, demobilar, allt. Då blir återförsäljarnas förväntningar på motprestationer också höga.

Det är inte enkelt att vara Audi-handlare och även om kraven inte är drivna av Audi Sverige tror Pontus Lövrup att den svenska generalagenten skulle kunna göra en del för att förenkla livet för återförsäljarna.

– I våra ögon jobbar de fortfarande emellanåt lite stelbent och komplicerar vissa saker i onödan, det tror jag i mångt och mycket kan förklara de återhållsamma betygen.

– Sedan måste man nog se verkningar av de aktiviteter som har dragits i gång över tid. Det här ÅF-gänget är inte berett att ge toppbetyg direkt för nylanserade åtgärder, de vill avvakta ett varaktigt resultat och där är vi inte riktigt ännu.

Lövrup är dock tillförsiktig.

– Jens Wetterfors har hittills gjort väldigt mycket helt rätt. Jag tror att det kommer att bli bra på sikt.