Kritiska Audihandlare

klassar ner sin GA

Oliver-Bartholomay_AudiIndexsänkningen är 8,7 procent, den kraftigaste bland VW-gruppens märken. Fritt tolkat kan anledningarna sammanfattas så här: Är kostnadskrävande, lyssnar inte, förstår inte.

Försäljningssiffrorna är bra, marknadsandelarna många och som attraktivt märke kan kanske lite hårdare affärsvillkor tolereras. Men det hjälps inte, ÅF är inte nöjda, förtroendet för företagsledningen har dalat och generalagenten flyttas ner från 17:onde till 22:a plats på rankningslistan.

En sak är att alla it-störningar har återklingat negativt på de flesta av VW group-märkena.

– Vi är väl medvetna om problemen, det är en komplex fråga, sa chefen Oliver Bartholomay innan han lämnade Sverige och gick vidare i den tyska organisationen.

– It är bara ett exempel på där vi har samma system som övriga märken i gruppen, men där vi får hårdare kritik, kanske för att vi generellt är mer krävande.

Det är en annan sak att Audi faktiskt får de lägsta betygen av alla märken när det gäller ”GA:s förståelse för begagnat” och marknadsföringen av reservdelar och tillbehör.

– Jag förstår att återförsäljarna tycker att tillbehören är för få, det är tyvärr centralstyrt, men jag är förvånad över att begagnatförståelsen anses sämre. Där har vi ett speciellt begagnatprogram med Audi Approved plus. Vi får undersöka det närmare och se vad det kan vara, sa Bartholomay.

Fler och långa vakanser i organisationen kan vara en av förklaringarna till det generella missnöjet. Det har stundtals varit färre regionchefer på servicemarknadssidan och därmed lägre synlighet på fältet.

– Vi beskrev de problemen vid en konferens i januari. Positivt är att kundnöjdheten på eftermarknaden är bättre.

Avsaknad av försäljningschef i flera månader kan klarlägga varför förtroendet för försäljningsavdelningen är botten. Och just på vakanserna vill GA hitta orsakssammanhanget till många sänkta betyg.

Varför nöjdheten gått ner på garantiersättningen kunde inte Oliver Bartholomay förklara ”vi är ju generösare än många andra”. Inte heller synpunkterna gällande långa leveranstider, ”vi har normala leveranstider över hela linjen förutom för en enda modell där vi haft högre efterfrågan än väntat”.

Lönsamhetsstrategin är tre procent på sista raden, men ÅF-nöjdheten över marginalsystemet är sämre.

– Den långsiktiga strategin har inte ändrats sedan förra året då det uppfattades mer positivt.

Förbättringar kan skymtas, bland annat inom utbildningsverksamheten.

– Den har vi alltid satsat på, både lokalt och nationellt, sa Bartholomay.

Men det gnisslar i handlarleden. En tydlig missbelåtenhet över kommunikationen, kundnyttan och lyhördheten tydliggörs.

– Marknaden är tuff, det är kämpigt för oss såväl som för återförsäljarna. Men jag tror att många betygssänkningar till viss del varit mer känslostyrda än reella, sammanfattade Oliver Bartholomay som redan efterträtts av Marco Schubert.

 

Vad är du mest nöjd med i årets resultat?

– Inte mycket. Det var ju inte så bra förra året och jag hade hoppats på en förbättring i år. Då hade det känts bättre att lämna efter min tvåårsperiod som Sverigechef.

Vad är du mest missnöjd med?

– De stora systemstörningarna under året. De sänkta betygen för eftermarknaden förvånar och oroar mig. Trots vakanserna som varit är det ett strongt team som är på banan nu.

Vad tycker du ska vässas till nästa år?

– Jag lämnar ju posten, men har en bra känsla inför framtiden. Vi har fyllt vakanserna med kompetenta medarbetare och har en långsiktig strategi. Vi kommer fortsätta vara krävande, vilket förmodligen gör att vi bedöms mer kritiskt när det gäller gemensamma funktioner i gruppen. Men vi kommer att följa upp undersökningen och analysera vad vi kan göra bättre i kontakten med återförsäljarna. Det är ju trots allt få som funderar på att ta upp några andra märken, vilket får ses som ett positivt betyg.

Text Ing-Cathrin Nilsson

 

 

”Allvarligt ras”

Pontus-Lovrup-2014-0312Tuffa återsäljare som ställer höga krav, men också stor turbulens i organisationen, är märkesföreningens sammanfattning.

Allvarligt, tycker Pontus Lövrup om Audis ras.

– Visserligen låg märket på en låg nivå redan tidigare, men en ytterligare resa nedåt känns inte bra.

Lövrup säger att det har varit rörigt i organisationen under det gångna året och att det har varit kännbart att det i princip har saknats försäljningschef under ett halvår. Och ett par andra konkreta saker:

– Det finns bättre sätt att engagera sig i begagnat än genom ett märkeskoncept vilket Audi har gjort. Och en GA-chef ska inte uppfattas som osynlig, som märkeschef behöver man nog vara en god estradör också, åtminstone inför återförsäljarna.

– Missnöjet handlar nog även om låg tillgänglighet till it-stöd, specialbilar och information på säljsidan. Men där har en ny provkörningskampanj presenterats som rullar nu.

Att betygen har dalat också för servicemarknadssidan, framför allt för (o)synligheten, hittar Pontus Lövrup förklaringar i att det också där har bytts ledning. ”Det tar alltid lite tid innan allt sätter sig”.

Och att Audi får det lägsta betyget av alla på marknadsföringen av reservdelar och tillbehör:

– Det har kommit fantastisk bra grejer men vi ser inte till dem särskilt mycket. Tillbehör trillar mellan stolarna hos GA, mellan märket och reservdelsavdelningen.

Sedan är det en annan sak att GA ställer höga krav och så också ÅF.

– Audi-handlarna är nog de tuffaste i märkeskonceptet, ibland kan kritiken bli extra hård men är i grunden välvillig.