Svajiga betyg i år för Audi

Oliver-Bartholomay

Efter några missnöjesår klättrade Audi i fjol. Nu dalar förtroendet igen. Månne är ÅF-kåren avvaktande på den nya ledningen.

Audis svajiga betyg i år är svåranalyserade. Å ena sidan går de upp, å andra sidan ner. Marknadsläget är förvisso inte det bästa, och GA:s krav kan förefalla tuffa.

Här är områden som får bättre betyg än i fjol:

√ Leveranserna. ”Vi har planerat och synkroniserat bättre”, säger Sverigechefen Oliver Bartholomäy.

√ Säljutbildningarna. “Vi har försökt att göra dem mer basic och förlagt en hel del av dem i Sverige för att minska kostnaderna.”

√ Serviceutbildningarna. ”Vi har utökat kapaciteten inom gruppens utbildningscenter för att kunna genomföra fler utbildningar som efterfrågats.”

√ Bonussystemet. ”Vi har gjort vissa justeringar som efterfrågats och förenklat systemet”

√ Reservdelssidan. ”I praktiken inga större förändringar, förutom en ny chef som tillträtt, men vissa justeringar har gjorts i logistikflödet.

√ Finansprodukten. ”Vi har ett bra samarbete med finansbolaget och har en strategisk plan för att fortsätta utveckla affären med attraktiva finanslösningar.”

Lika mycket ådrar sig missnöje:

Marknadsföring kring service ligger i botten.

– Med de senaste årens modelloffensiv har vi fokuserat mycket på att marknadsföra våra nya modeller. Men sedan början av juni har vi börjat gå i bredare medier, även med servicebudskap. Det har varit efterfrågat av våra återförsäljare, säger Oliver Bartholomäy.

Betygssänkningen på hela servicemarknadssidan förknippar han, dels med introduktionen av flera nya system som tagit mycket tid i anspråk, och med en del inkörningsproblem.

– De har tyvärr påverkat it-stödet till verkstäderna, som får bottenbetyg. Även personellt har ibland kapaciteten inte riktigt räckt till, en utmaning som Audi jobbar med som även delas med säljavdelningen.

Att relation och kommunikationen som sådan till ÅF verkar halta har Bartholomäy svårt att säga vad det beror på.

– Jag tycker att vi har en bra kontakt med Audirådet, kanske är det så att vi måste vara ute mer i hela återförsäljarledet.

Lönsamhetsmålet säger han är det samma som i fjol, hur mycket avslöjas dock inte.

 

Vad är du mest nöjd med av årets resultat?

– Att ÅF är mer nöjda med logistiken och infrastrukturen. Och med utbildningssidan, det är viktigt att den upplevs som kvalitativ. Jag är också glad över att vi fått positiv feedback på saker som vi förändrat.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är förvånad över vissa försämringsområden där vi ser att inget i praktiken förändrats jämfört med året innan, kanske handlar det om vår hantering.

Vad vill du vässa till nästa år?

– Marginalsystemen har redan förbättrats och det kommer fler servicemarknadskampanjer. Vi ska hjälpa ÅF att marknadsföra ”Audi Approved”. Men jag ser att vi måste vara ute mer och förbättra kommunikationen med återförsäljaren, det står på agendan. Men vi tar återförsäljarnas synpunkter på allvar och kommer att ha workshops kring enkätresultatet i år liksom förra året.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

 

 

”Förbättringar

är sjösatta”

Pontus4Relationen med GA är i stort sett bra, tycker SVÅ:s vd Pontus Lövrup som tolkar årets tillbakagång som en avvaktan på den nya ledningen.

Audi hade också stora störningar i it-trafiken första halvåret.

– Det är ett måste att komma till bukt med dem, säger Pontus Lövrup.

Om betygen skvallrar om lite knackigare relation, kommunikation och support från GA, tror Lövrup att det bottnar i problemen med systemstöden, men kanske också i en ny ledning för märket som dels har rört runt i organisationen, dels inte hunnit etablera en ny relation med alla ÅF.

– Ett övergångsproblem som också gett sig till känna i reklamaktiviteterna eftersom marknadschefen också precis tillträtt.

Lövrup hävdar att hans medlemmar är extra hårda i sin bedömning eftersom deras GA ställer höga krav.

– Audi har de tuffaste standardkraven och får därför finna sig i motsvarande hårda utvärdering. Ska vi hålla toppkvalitet måste även GA göra det.

– Volymtillväxten har också varit jättestor de senaste åren och det medför att det som tidigare var små problem har växt till stora. Vi tycker sedan länge att det bland annat görs för lite för att vässa kundnöjdhetsmätningarna och jobbar för större fokus på dem, säger Lövrup.

Det som Audi plussas för tar SVÅ gärna åt sig äran av.

– Vi har önskat och fått ett ändrat bonussystem med mindre vikt på volymer och större på kvalitet. Och vi har sedan ett par år börjat med märkesanalyser som har visat på en del allt för stora kostnader för Audis ÅF, bland annat när det gäller demobilar, utbildning och garantier.

Samarbetet med märkesföreningen haussas i enkäten.

– Vi har en bra dialog och har fattat viktiga beslut om hur saker och ting ska hanteras. ÅF märker att Audi lyssnar.