Rekordklättring för Audi

– elva placeringar bättre

Nye Audichefen Oliver Bartholomäy, tv, och försäljningschef Raine Wermelin kan glädja sig åt den tredje bästa indexökningen och ett rejält kliv upp på rankninglistan. Vad har hänt?

Från ÅFF:s sida tror Pontus Lövrup att en del av de höjda betygen är ett ÅF-tack till förre Audichefen Jens Wetterfors (se vidstående spalt).

Leveranstiderna måste bli kortare och precisionen bättre, sa Wetterfors i fjol. Och det har de onekligen blivit. Marknaden har stabiliserats och GA har vässat sin prognosstrategi gentemot fabriken.

Reservdels- och tillbehörssidan får högre betyg. Och något mycket positivt tycks ha hänt inom hela servicemarknadsområdet.

– Där har vi investerat ännu mer i tid och resurser för att supporta ÅF i deras dagliga arbete, och integrerat regioncheferna på verkstads- och säljsidan. De jobbar ännu tajtare nu, säger Oliver Bartholomäy, biträdd av försäljningschefen Raine Wermelin.

Relationerna överlag verkar bättre och handlarna är mer tillfreds med såväl affärsledarskapet, företagsledningen och lönsamhetsmålen.

När ledningen ger sin förklaring till varför ÅF tycks så mycket mer förtjusta i sin GA nu låter det så här:

– Vår målsättning har varit att arbeta ännu närmare ÅF, de har bland annat involverats mer i strategiarbetet och i olika workshops. Vi eftersträvar ständigt en bra balans mellan goda affärer och nöjda återförsäljare.

– Hela organisationen har också jobbat väldigt mycket med reservdelsdistributionen och flödet.

Att GA upplevs mycket synligare i dag beror inte på att det har gjorts fler besök men kanske däremot att GA blivit mer proaktiva och satsat än mer på att vara delaktig i ÅF:s operativa frågor.

Lönsamheten lämnar enligt ÅF en del att önska. Enligt GA finns en siffra för ÅF:s lönsamhetsmål. Den offentliggörs inte, men ”förutsättningarna är mycket goda”, enligt Bartholomäy.

Trots rejält höjda betyg finns många poäng att höja för GA. Missnöjet med hela it-sidan är stort, liksom för de andra märkena i VW-familjen. Framför allt verkar Audihandlarna irriterade över marginalsystemet.

– Det är komplext och vi lovar att vi ska försöka förenkla det, säger Bartholomäy.

Frånsett att good will-betyget blivit mycket bättre är garantierna fortfarande en stötesten.

– Där pågår ett arbete där vi tittar på detaljer i processerna som kan förbättras, säger Bartholomäy.

Likaledes uppger han att kundnöjdhetsmätningar, som handlarna är kritiska till, är föremål för en översyn.

En annan fråga är om säljutbildningarna är dyra?

– Nej, men de är stundtals frekventa, har hög kvalitet och genomförs ibland utomlands för högsta möjliga standard.

Är investeringskraven för tuffa?

– Vi utgår alltid från vad vi tror är bra för affären. Upplevs vi som tuffa är det inte för sakens skull utan som en hjälp till ÅF att möta konsumenternas högt ställda krav.

 

Vad är ni mest nöjda med från årets resultat?

– Att relationen upplevs så mycket bättre och att vi ser en positiv utveckling och går framåt inom så många områden.

Vad är ni mest missnöjda med?

– Vi är inte i mål ännu utan vill se ett fortsatt bättre resultat av ansträngningarna av vårt strategiprogram, det hoppas vi mycket på.

Vad tänker ni vässa till nästa år?

– Att vidareutveckla det goda partnerskapet och täta samarbetet mellan oss och ÅF. Vi jobbar även vidare med förenkling av processerna kring garantihanteringen, samt med att se till att vi ger våra ÅF rätt verktyg och förutsättningar för att öka kundnöjdheten ytterligare.

 

Text Ing-Cathrin Nilsson / Foto Fredrik Stehn

 

Mycket är bättre

men inte bara sol

Pontus4SVÅ:s vd Pontus Lövrup ser tydliga förklaringar till de höjda betygen för Audi – men också till kvarvarande missnöjesområden.

Pontus Lövrup gissar att ett av skälen till Audis höjda betyg i år är ett ”tack för ett bra jobb” till förre vd:n Jens Wetterfors.

– Han avslutade på ett väldigt starkt sätt och summeras hans tid på Audi ökade faktiskt marknadsandelarna och varumärkets position kraftigt. Han gjorde mycket för att driva på förbättringarna inom servicemarknaden och var en av dem som verkligen tog till sig av vår kritik.

Förra året drabbades Audi av mycket stora leveransproblem, långa leveranstider och stora svajningar i leveransbeskeden.

– De problemen är lösta, säger Lövrup.

Han menar också att märket lidigt av växtvärk, vilket inte minst har avspeglat sig inom servicemarknadsområdet.

– I dag är mycket bättre men allt är inte solsken.

Molnen som förmörkar är garanti- och marginalsystemen.

– Fabriken har ett omständigt garantiförfarande och ett väldigt krångligt marginalsystem. Den senare punkten bör stå överst på agendan för nye märkeschefen. Vi förutsätter en förändring.

– Men vi måste bli tuffare i kravställningen när det gäller it-sidan som alla handlare inom VW group är missnöjda med. Den är en akilleshäl.

Pontus Lövrup är inte överraskad av de kvarvarande missnöjesområdena.

– Investeringskraven är stora, utbildningarna är dyra och vi är definitivt inte nöjda med kundnöjdhetsmätningarna. Vi fick till stånd en inledande dialog med Jens Wettersfors och den är påbörjad också med Oliver Bartholomäy.