”Vi ser tydligt dramatiken
och dynamiken i enkäten”

Säljframgångar ger inte bra placeringar per automatik, konstaterar GA-enkätens general Tomas Ulander, bilhandelsansvarig på MRF.

 

SÅ ÄR DEN 16:e GA-enkäten genomförd, detta utmärkta förbättringsredskap för branschen. Någon enstaka kanske tycker att livet vore enklare utan enkät, men de flesta anser nog att den faktiskt är till stor hjälp.

Att bli en bra idrottsman, eller säljare, sägs till stor del bero på inställning och attityd, att sätta mål och att vilja. Att lyckas i GA-enkäten tror jag handlar om samma saker. Man måste tycka att enkäten är viktig och ta den på allvar. Man måste vara lyhörd och ta ett aktivt beslut att vilja förbättra.

ÅRETS SEGRARE är ett praktexempel på det. Mercedes spelade länge i nedflyttningsserien. Något märkligt för ett märke med sådana anor. Men så bestämde man sig för något annat. En resa uppåt påbörjades. I fjol ledde den ända upp på pallen.

I år är Mercedes överst och därtill med ett index på 126,6, bland de högsta i hela enkätens historia. Det är resultatet av ett målmedvetet och alert förbättringsarbete, i samspråk med återförsäljarna.

Vi ser alltså tydligt GA-enkätens dynamik – ris och ros utdelas och märkena får sin rättmätiga placering.

Annat noterbart i årets enkät är förstås Mitsubishis och Volvo PV:s återkomst till strålkastarljuset. Hyundai och BMW räckte inte till den här gången, inte heller Kia som tappar styrfart rejält. En och annan är nog också lite förvånad över Volkswagen, som trots säljframgångarna ändå inte lyckas bättre i årets enkät. Därmed har vi slaktat ännu en myt i mängden, den om att säljframgångar på marknaden automatiskt ger en bra plats i GA-enkäten. Så är det alltså inte. Svenska återförsäljare är något klokare än så.

Förutom ganska stora omflyttningar på rankningskalan är det små rörelser i årets enkät. Medelvärdet totalt går upp något, vilket är glädjande, det går i rätt riktning. Biltillgången har förbättrats och högsta betygen ges inom sälj- och produktnära områden.

PÅ MINUSKONTOT ser vi, inte oväntat, en försämring för leveransprecision och leveranstider. Hela garantiområdet släpar som vanligt efter, även om det är stora skillnader mellan märkena. Vilket visar att det går om man vill. Förvånande är också att GA sedan förra året inte satsat mer på marknadsföring av servicemarknaden. Det är det ju andra som gör!

Sammantaget ett bra och spännande år för GA-enkäten.

Om GA-enkäten

GA-enkäten genomfördes i år för 16:onde året och är i dag ett etablerat förbättringsverktyg som tas på stort allvar av både återförsäljare och generalagenter.

Åskådningsexempel på det är den höga svarsfrekvensen, 71 procent och för många märken mellan 90 och 100 procent.

Undersökningen utförs av Sifo bland de av MRF:s medlems-företag som har komplett verksamhet. Fältarbetet utfördes mellan sista veckan i mars och andra veckan i maj. Enkäten omfattar i år, liksom i fjol, de 29 största generalagenterna i Sverige.

Totalt ingår 126 frågor, varav merparten i A-delen har konkreta frågeställningar inom 19 huvudområden och är index-grundande. B-delen omfattar mer generella frågor.

Kuriöst. Idégivare till undersökningen var Anders Carlsson (bilden), då projektledare på MRF. Förlagan var amerikanska JD Power som anpassades till svenska behov med support från de största återförsäljarföreningarna. I början var resultatet hårt sekretessbelagt, vilket med tiden successivt har lösts upp. I dag är alla resultat offentliga på webben.

 

TNS Sifo, som genomför undersökningen, är ett specialistnätverk med fler än 350 dedicerade konsulter i över 50 länder och marknadsledande när det gäller marknadsundersökningar och insikter till fordonsindustrin.