”Tjugoårsjubileum

som förpliktigar”

Att få en hel bransch att tycka att en enkät är ett viktigt underlag till det egna förbättringsarbetet och dessutom tjugo gånger, det förpliktigar, tycker GA-enkätsgeneralen Johan Holmqvist.

”Det finns självklart en glädje i att veta att MRF:s GA-enkät i så stor grad bidrar till förbättringsarbete både internt och mellan generalagenter och återförsäljarföreningar. Vi lägger därför varje år ner stora resurser på att genomföra GA-enkäten och behöver ligga i för att den ska kännas rätt i tiden.

Inför årets enkät lyssnade vi med många om vad som kunde förbättras och har därefter moderniserat den i olika delar.

Vi har förtydligat ett antal delfrågor, lagt till nya delfrågor och också hela frågor. Vi har samtidigt flyttat en del frågor från B-delen till A-delen, så att även de påverkar GA-enkätens index.

Nya frågor och delfrågor är bland andra: kring marknadsföring, företagsaffären, marknadsstöd vid bilförsäljningen och administrationen av det, bonussystem för servicemarknad respektive kundmätningar, villkor för demo- och utställningsbilar, GA:s intranät och stöd för ÅF:s hemsidor och garantiersättning för felsökning samt administration. I resultatet för många av dessa frågeområden kan man tydligt se att de var behövda.

I år kunde MRF-medlemmarna för första gången fylla i GA-enkäten på nätet som alternativ till den postala versionen, vilket nyttjades av 30 procent. Svarsfrekvensen är som vanligt hög, i år 68 procent där Hondas återförsäljare ligger i topp med imponerande 88 procent.

Så fort vi i våras fick in resultaten från TNS Sifo sände vi ut respektive märkes resultat till generalagenterna och märkesföreningarna inför intervjuerna med desamma. Genom detta kunde de som skulle intervjuas förbereda sig och dessutom har förbättringsarbetena kunnat startas fyra månader tidigare än förr om åren.

Direkt efter att resultaten för respektive märke sänts ut fick vi från flera håll önskemål om att även få enkäten översatt till engelska, vilket gjordes och sändes ut före sommaren. Många generalagenter har en del personal som inte behärskar svenskan så bra, samtidigt som flera vill presentera GA-enkäten även på europakontoren.

Vi har fått mycket uppskattning för de nya diagrammen som från i fjol kompletterade de klassiska. Här presenteras varje märkes resultat för var och en av de 135 delfrågorna för de sex senaste åren, årets snitt och årets bästa resultat, dessutom i 39 diagram på den här webbplatsen.

Avslutningsvis vill jag berätta en glädjande nyhet, nämligen att vi för nästa år har lyckats banta ner tidsåtgången rejält för GA-enkäten samtidigt som vi startar den något tidigare. Den kommer att sändas ut under andra veckan i januari och presentationen kommer att ske redan i mitten av maj. Det här tror vi ytterligare möjliggör användandet av GA-enkäten som förbättringsverktyg, i många år framöver!”

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig MRF

 

Nu och då

I år genomfördes GA-enkäten för 20:onde gången. Undersökningen drogs igång 1995 av dåvarande ansvarige för MRF:s bilhandelssektion, Anders Carlsson, efter förebild från J D Powers i USA som utförde motsvarande undersökningar.

Starten var trevande och Anders lyckades inte få med sig alla på tåget. VW-gruppens återförsäljare med märkesföreningens vd Per Helgesson i spetsen ville till exempel inte vara med. Men redan andra gången enkäten genomfördes var VW-gruppen med.

Det första året fanns flera märken som inte är med i dag, till exempel Jaguar, Chrysler, Daihatsu, Lada, Saab, Alfa Romeo och Rover.

MRF:s GA-enkät är numera ett etablerat förbättringsverktyg med stor tillförlitlighet. Exempel på det är den mycket höga svarsprocenten som till och med TNS Sifo är imponerade av. De senaste fem åren har den legat mellan 67 och 75 procent. I år var den 68 procent. Nytt för i år var att återförsäljarna kunde välja mellan att rösta postalt eller via nätet. Totalt 70 procent svarade postalt och 30 procent via nätet.

Undersökningen utförs av TNS Sifo bland de av MRF:s medlemsföretag som är auktoriserade märkesåterförsäljare. Fältarbetet genomfördes under fem veckor från mitten av mars. Enkäten omfattar i år de 27 största generalagenterna i Sverige.

Totalt ingår i år 141 delfrågor, 13 fler än året innan, med konkreta frågor inom 24 huvudområden. Exempel på frågor som tillkommit rör företagsförsäljning. Fler delfrågor har också tillkommit inom garantisystemet. En del frågor har också förtydligats på olika områden.

Till sist kan vi nämna att frågorna även har översatts till engelska för att underlätta analysen hos generalagenterna.

TNS Sifo, som genomför undersökningen, är den svenska grenen av det globala marknads- undersökningsföretaget TNS med 15 000 medarbetare och närvaro i över 80 länder. Företaget, som är en del av WPP Communication Group, är marknadsledande när det gäller marknadsundersökningar och insikter till fordonsindustrin.

Fyra märken har

vunnit GA-enkäten

Trots att GA-enkäten har genomförts 20 år har bara fyra märken klarat av att föra hem segerbucklan. Premiäråret 1995 vann Hyundai. Året därpå gjorde enkäten ett uppehåll. Sedan 1997 har enkäten genomförts varje år. Åren kring millennieskiftet tillhörde Mitsubishi som vann sex raka år från 1997 till 2002. Därefter hade Volvo personbilar en bra period när de vann 2003, 2005 och 2006.

Under slutet av 00-talet hade premiärsegraren Hyundai sin storhetstid då de vann 2004 samt åren 2007–2010.

Under 2010-talet har Mercedes tagit över stafettpinnen med sina fem segrar 2011–2015.

Det innebär att Hyundai och Mitsubishi har sex inteckningar vardera i segerpokalen, medan Mercedes har fem och Volvo personbilar tre.