”GA-enkäten handlar

för sjutton om ekonomi”

Nästa år kommer GA-enkäten att utvecklas, lovar nye generalen Jan Bergh.

”Tidigare, när jag suttit och läst igenom enkät-materialet som återförsäljare har det blivit mycket papper och sorterande för att hitta vissa belysande frågor. Jag hade gärna velat läsa specifikt om det märke jag har jobbat med.

Därför var min första tanke, när jag nu själv blev ansvarig för GA-enkäten, att det här måste vara något som fler har haft problem med. Det är skälet till det nya tillägget med separata rapporter här på webbplatsen ga.mrf.se.

Självklart behåller vi det tidigare rapportverktyget, men adderar den nya delen för att generalagenter, märkesföreningar och enskilda återförsäljare ska kunna fokusera på sina respektive märken i sitt analysarbete. Och vi behåller också som tidigare den totala transparensen.

Min förhoppning till nästa års GA-enkät är att dels kunna presentera ytterligare ett antal nyheter i analyserna, dels att förkorta tiden mellan frågeställningar och rapport. Vi planerar också att göra en separat undersökning av finansbolagen eftersom intäkterna från dem utgör en stor andel av återförsäljarnas förtjänst.

Alla som har synpunkter eller förbättringsförslag riktade till era generalagenter eller till GA-enkäten – eller vill ha hjälp med presentationer av materialet – är välkomna att höra av sig!

EKONOMI ÄR ORDET för årets GA-enkät. Vi märker tydligt en oro hos handlarna vad det gäller lönsamhetsfrågan och det inom både bilförsäljning och servicemarknad. När enkäten skickades ut var bilförsäljningen nedåtgående och bokningsläget, både på plåt och serviceverkstäder, det sämsta på många år.

En förklaring till bokningsläget avspeglas i enkät-rapporten: Kvaliteten på produkterna har blivit bättre, det påverkar andelen garantiarbeten.

Andra utvecklingsmöjligheter avtäcks också i årets bedömningar:

√ Nästan alla anser att marknadsföringen av servicemarknaden är för dålig.

√ Skillnaden i ”Synlighet på fältet” är stor mellan service- och säljsidan. Servicesidan tycker generellt att servicen är bättre, medan säljsidan saknar synlighet från sina generalagenter. Dock ska tilläggas att när man väl besöker så har man befogenheter både på sälj och service.

TILLGÅNGEN PÅ BILAR, leveranstider och leveransprecision verkar vara en puck som samtliga generalagenter har jobbat hårt på sedan förra rapporten. Eller beror det bara på att alla har beställt hem för mycket bilar beroende på för högt ställda förväntningar eller en viss överkapacitet hos samtliga biltillverkare …?

Utbildning är en fråga jag vet av erfarenhet att det debatteras om på både hög och låg nivå. Årets GA-enkät visar att handlarna är relativt nöjda med kvaliteten på utbildningen. Men att det på minussidan finns kostnadseffektiviteten, återigen en ekonomisk fråga för återförsäljarna som sänker vissa generalagenter.”

 

Om GA-enkäten

GA-enkäten genomfördes i år för 17:onde året och är ett etablerat förbättringsverktyg som tas på stort allvar av både återförsäljare och generalagenter. Åskådningsexempel på det är den höga svarsfrekvensen, 76 procent i år. Svarsfrekvensen per märke varierar mellan 53 och 100 procent.

Undersökningen utförs av TNS Sifo bland de av MRF:s medlemsföretag som har komplett verksamhet. Fältarbetet genomfördes mellan sista veckan i mars och andra veckan i maj. Enkäten omfattar i år de 28 största generalagenterna i Sverige.

Totalt ingår 128 frågor, varav merparten i A-delen har konkreta frågeställningar inom 19 huvudområden och är index-grundande. B-delen omfattar mer generella frågor, i år utökade med tre frågeställningar om generalagenterna marginalsystem.

Kuriöst. Idégivare till undersökningen var Anders Carlsson (bilden), då projektledare på MRF. Förlagan var amerikanska JD Power som anpassades till svenska behov med support från de största återförsäljarföreningarna. I början var resultatet hårt sekretessbelagt, vilket med tiden successivt har lösts upp. I dag är alla resultat offentliga på webben.

 

 

 

TNS Sifo, som genomför undersökningen, är ett specialistnätverk med fler än 350 dedicerade konsulter i över 50 länder och marknadsledande när det gäller marknadsundersökningar och insikter till fordonsindustrin.